Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Thema-avond 22 juni 2020

In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen publiek toegestaan bij de thema-avond.U kunt de thema-avond volgen via de live-uitzending: www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Thema-avond 22 juni 2020

In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen publiek toegestaan bij de thema-avond.
U kunt de thema-avond volgen via de live-uitzending: www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad

Datum: 22-06-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
Beeldvorming
19.35 2. Wijkontwikkelingsplannen

Het doel is om een gezamenlijk beeld te ontwikkelen van hetgeen we wensen te bereiken met wijkontwikkelingsplannen. Daarbij worden de consequenties van de aangenomen motie van 11 november 2019 over de planning van de wijkontwikkelingsplannen meegenomen.

20.35 3. Groot onderhoud Dwarsstraat

Het project dient als proefproject op het gebied van duurzaamheid en circulair inkopen. In een presentatie wordt het onderzoeksrapport toegelicht.

20.55 4. Informatiebeveiliging

De stand van zaken ten aanzien van het IB&P wordt toegelicht. Er wordt ook ingegaan op de invulling van de verantwoordelijkheden. Aanleiding voor de presentatie is het rapport van de rekenkamercommissie "Informatiebeveiliging en privacy Gemeente Geldrop-Mierlo" van 2019.

21.55 5. Regionale energie strategie (RES)

De concept RES wordt in een presentatie toegelicht.

Algemeen
22.40 6. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

De onderwerpen, die op een thema-avond aan de orde komen, worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie gevoerd en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous