Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Thema-avond 13 oktober 2020

Datum: 13-10-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Thema-avond 13 oktober 2020

Datum: 13-10-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: M.J.J.M.A. Somers
Griffier: W Geboers

Agenda

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
Beeldvorming
19.35 2. Presentatie aansluiting tussen GR Senzer en lokale veld
De algemeen directeur van Senzer geeft een toelichting op de invulling van de werkzaamheden van Senzer binnen de gemeente Geldrop-Mierlo.
Daarbij licht zij toe hoe Senzer de relatie vorm geeft met (werkgevers uit) enerzijds Helmond en anderzijds Eindhoven.
20.20 3. Afval
U wordt bijgepraat over het thema afval.
De ontwikkelingen op huishoudelijk afval- en grondstoffengebied gaan snel en bevinden zich op dit moment in een transitie naar een circulaire economie. Binnen deze transitie staan een aantal kaders vast. Kaders waaraan wij ons als gemeente Geldrop-Mierlo moeten confirmeren; denk hierbij aan Europese en landelijke kaders. Een aantal kaders kunnen wij zelf kiezen ten aanzien van het toekomstige afval- en grondstoffenbeleid. Ook heeft Geldrop-Mierlo reeds keuzes gemaakt. Dit alles lopen wij graag met u door.
Het geeft inzicht in de gewenste kaders waar we rekening mee kunnen houden, in het licht van de ontwikkelingen in het huishoudelijke afval- en grondstoffendossier. Belangrijke onderdelen hierbij zijn de invloed op het milieurendement, serviceniveau (naar de inwoners) en kosten.
Tijdens de bijeenkomst blikken we dus terug, belichten we de huidige situatie en kijken we vooruit naar de toekomst. En willen we vooral inzicht geven in, hoe de verschillende ‘knoppen’, waar een gemeente aan kan draaien, samenhangen met elkaar en hoe ze elkaar beïnvloeden.
Memo achtergrondinformatie Afval
Algemeen
21.50 4. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous