Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 9 oktober 2017

Datum: 09-10-2017 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 9 oktober 2017

Datum: 09-10-2017
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
20.00 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 11 september 2017
verslag Ruimtekamer van 11 september 2017
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
20.15 5. Integrale Strategie Ruimte

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische topregio die internationale allure verbindt aan regionale eigenheid. Op die manier zorgen we voor een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor onze inwoners en dragen we bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en kennisinstituten. De werkplaats Strategie Ruimte heeft dit uitgewerkt in de Integrale Strategie Ruimte (ISR). Deze is in juli aangeboden aan de gemeenteraden van de 21 gemeenten en ligt nu, als gezamenlijke ambitie ter vaststelling.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-025776
20.45 6. Alsnog deelnemen aan regionaal zonnepanelenproject

Het oorspronkelijk voorstel voor deelname is in mei geamendeerd vastgesteld. De wijziging betrof o.a. het opnemen van een verplichte BKR-toets en registratie in de voorwaarden voor het verstrekken van een geldlening. Aan deze voorwaarde kan niet worden voldaan in de aanbesteding van de service provider. Het college stelt voor deze voorwaarde te schrappen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-026875
Beeldvorming
21.00 7. Proef gratis GFT/beeindigen plaatsing bladkorven

De raadsinformatiebrief wordt op verzoek van D66 besproken.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsinformatiebrief GM2017-015304
21.30 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 9 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous