Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 4 december 2017

Datum: 04-12-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 4 december 2017

Datum: 04-12-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en medelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 30 oktober 2017
Besluitenlijst 30 oktober 2017
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Afsprakenkader Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven

In het "Afsprakenkader Wonen 2017" maken gemeenten niet alleen afspraken over het bouwen van voldoende woningen, maar ook over de kwaliteit daarvan. De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven willen er zo voor zorgen dat bouwlocaties elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als lokale belangen zijn gediend.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-032858
20.30 6. Regionaal Ontwikkelfonds werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven

Na vaststelling van de regionale afspraken op het gebied van bedrijventerreinen is het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties technisch en juridisch verder uitgewerkt. Om daadwerkelijk subsidie te mogen verstrekken dienen de 9 gemeenten allemaal voor 1 januari 2018 een subsidieverordening ROW in te stellen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-032000
21.00 7. Verordening Bedrijfsinvesteringszone Mierlo 2018-2022

Een aantal ondernemers van de bedrijventerreinen Oudven, Smaale en Bijenkorf hebben een verzoek bij de gemeente ingediend om medewerking te verlenen bij het oprichten van een Bedrijveninvesteringszone Mierlo. De raad heeft op basis van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) een rol in het vaststellen van de verordening.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorsstel GM2017-26949
Algemeen
21.30 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 4 december vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous