Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 30 oktober 2017

Datum: 30-10-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 30 oktober 2017

Datum: 30-10-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

Genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 9 oktober 2017
besluitenlijst Ruimtekamer van 9 oktober 2017
4. Ruimteronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 5. Verzoek Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo om standpuntbepaling inzake het verkopen van huurwoningen met middenhuur.

Het verzoek en de reactie van het college op het verzoek, worden besproken. Vertegenwoordigers van de Stichting zijn aanwezig om hun standpunt nader toe te lichten.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Brief St. Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo en reactie van het College
Oordeelsvorming
20.45 6. Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022

Het plan zal met een korte presentatie worden toegelicht. De raad wordt gevraagd het plan vast te stellen en de rioolheffing in de komende 5 jaar met 1,75% boven op de inflatie per jaar te verhogen. Daarnaast om een krediet van € 938.108,00 te voteren voor 2018.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-19175
21.30 7. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 30 oktober vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous