Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 29 mei 2017

Datum: 29-05-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 29 mei 2017

Datum: 29-05-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag van 1 mei 2017
Verslag Ruimtekamer 1 mei 2017
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 5. Introductie werkgroep Recreatie & Toerisme

Informatie over de samenstelling van de werkgroep Recreatie & Toerisme, waar zij voor staat, wat zij al bereikt heeft en hoe haar toekomstplannen er uit zien. Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.30 6. Deelnemen aan zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant

Voortgezette behandeling. Met dit voorstel worden inwoners gestimuleerd zonnepanelen aan te schaffen. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**.

Raadsvoorstel GM2017-007945
MvT RV GM2017-007945 Informatie Zonnepanelenproject
21.00 7. Aanpak wateroverlast Laan van Tolkien

In de Laan van Tolkien in in 1998 een serie woningen gebouwd met een inpandige garage onder de woning.  Vrij snel na oplevering van de woningen bleken deze garages bijzonder gevoelig voor wateroverlast. De overlast is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen doordat we meer pieken in de neerslag hebben ervaren. Sindsdien is samen met bewoners op zoek gegaan naar oplossingen. De raad wordt gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-011382
Beeldvorming
21.30 8. Onderhoudsplan Santheuvel

Vorig jaar heeft de portefeuillehouder met de raad van gedachten gewisseld over de problematiek rond bomen en verharding op de Santheuvel. In de afgelopen maanden is een plan uitgewerkt. In aanvulling op de raadsinformatiebrief wordt het ontwerp aan de hand van tekeningen toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsinformatiebrief GM2016-006820
22.00 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 29 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous