Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 27 maart 2017

Datum: 27-03-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 27 maart 2017

Datum: 27-03-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer 20 februari 2017
Verslag Ruimtekamer 20 februari 2017
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven, Financieel arrangement en Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties.

Voor 1 juni behandelen alle 9 gemeenteraden van het Stedelijk Gebied Eindhoven de afspraken over de bedrijventerreinen programmering, het financiele arrangement en het Regionale Ontwikkelingsfonds Werklocaties. Met als doel deze afspraken vast te stellen. 

Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-005582
20.35 6. Herinrichting Korte Kerkstraat-Bogardeind (gedeeltelijk) aanvullend krediet

Het krediet voor de herinrichting van de Korte Kerkstraat en Bogardeind (gedeeltelijk) is onvoldoende voor het vastgestelde ontwerp. Een aanvulling van het krediet is noodzakelijk. 

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2016-029752
21.00 7. Reactie nieuwe conceptopdracht Werkplaats Wonen

Op 7 februari 2017 heeft de Werkplaats Wonen MRE haar nieuwe conceptopdracht gepresenteerd aan bestuurders, raadsleden, marktpartijen en beleidsmedewerkers van de 21 gemeente van Zuidoost Brabant, ten aanzien van de regionale samenwerking betreffende de woningmarkt.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2016-014323
21.30 8. Zienswijze ontwerpbesluit REnescience

Op 30 januari 2017 heeft de raad een besluit genomen over zienswijzen ontwerpbesluit REnescience met daarin een aantal randvoorwaarden voordat de raad deelname in de Joint Venture fiatteert. Dit raadsvoorstel geeft duidelijkheid over de randvoorwaarden, zodat Cure de businesscase kan voltooien door deelname in de Joint Venture.

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht. 

Raadsvoorstel GM2017-007852
9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 27 maart vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous