Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 26 juni 2017

Datum: 26-06-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 26 juni 2017

Datum: 26-06-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer 29 mei 2017
Verslag Ruimtekamer 29 mei 2017
4. Ruimteronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Oordeelsvorming
19.45 5. 1e begrotingswijziging 2017 en Begroting 2018 Cure

In de Gemeenschappelijke regeling Cure is opgenomen dat het bestuur de raad in de gelegenheid stelt haar zienswijzen omtrent een ontwerpbegroting te geven. Dat geldt ook voor een begrotingswijziging.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-015731
Beeldvorming
20.30 6. Presentaties

De presentaties zijn ter voorbereiding op actualisatie grondbeleid.

Voorstel:

Inwoners kunnen komen luisteren.

1. Benchmark Grondbedrijf 2016
2. Evaluatie grondbeleid
Oordeelsvorming
21.30 7. Kadernota 2018-2021

In de kadernota schetsen wij beleidsmatig en financieel de kaders die de raad vaststelt en die de basis vormen voor de begroting 2018-2021. De uitkomsten van de meicirculaire 2017 zijn hierin verwerkt.

Voorstel:

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

GM2017-016023
8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous