Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 22 januari 2018

Datum: 22-01-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 22 januari 2018

Datum: 22-01-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

*De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 4 december 2017
Besluitenlijst Ruimtekamer van 4 december 2017
4. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s).

Beeldvorming
19.45 5. Groenonderhoud-heden en toekomst

In gesprek met de raad bepalen hoe het groenonderhoud de komende jaren vorm moet krijgen. Hierbij komen verschillende opties aan de orde: intensief onderhoud, huidige niveau handhaven, ecologisch beheer, per locatie differentiëren in onderhoudsniveaus, maar ook de invloed die deze vormen van onderhoud hebben op biodiversiteit en duurzaamheid.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

20.45 6. Fietspaden Santheuvel

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad de wens geuit om met het college in overleg te gaan over de problematiek op de Santheuvel. Dit betreft met name de keuze om al dan niet rotondes aan te leggen op de kruispunten met de Kerkakkers, resp. de Heer van Scherpenzeelweg/Heer de Heuschweg. Met de raad wordt van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de Santheuvel te verbeteren.

Het agendapunt wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
21.30 7. Bestemmingsplan "Mierlo's Welkom"

Vorig jaar al heeft de raad een principe besluit genomen over dit woningbouwplan aan de Hekelstraat/Ellenaar. Conform besluit is een uitgebreid traject met burgerparticipatie opgestart en is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft in het kader van de vaststelling door de gemeenteraad ter inzage gelegen.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-038454
Algemeen
22.15 8. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 22 januari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous