Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 19 februari 2018

Datum: 19-02-2018 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 19 februari 2018

Datum: 19-02-2018
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief.


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
2a. Hamerstuk: Ondersteunen project Hospitality

Twaalf ondernemers uit de werkgroep Recreatie& Toerisme zijn gestart met een project om de hospitality in Geldrop-Mierlo te verbeteren. In dit raadsvoorstel wordt om budget gevraagd om het project te ondersteunen.

Raadsvoorstel GM2017-030354
2b. Hamerstuk: Beheerplan wegen

Aan de raad wordt gevraagd om het beheerplan wegen voor de periode 2018-2021 vast te stellen.

Raadsvoorstel GM2017-036614
3. Vaststellen verslag Ruimtekamer van 22 januari 2018
Verslag Ruimtekamer 22 januari 2018
4. Ruimteronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**
19.45 5. Thema Verweven binnen Citymarketing
20:00 - 20:30 uur

Er zijn inmiddels veel initiatieven getoond en concepten ontwikkeld binnen het thema Verweven. De gemeente is vaak de initiatiefnemer en ontwikkelaar, maar er is binnen onze organisatie en ook vanuit de buitenwacht veel behoefte aan om het thema Verweven professiioneel te verankeren. Dat kan via een vorm van Citymarketing.

Het onderwerp wordt met een presentatie toegelicht. Burgers kunnen komen luisteren.


20.45 6. Discussie ruimtelijke mogelijkheden wonen en zorg
20:30 - 21:45 uur

Steeds vaker krijgen we vragen en verzoeken over de mogelijkheden voor het bieden van woonruimte aan zorgbehoevenden. Vragen zijn meestal gericht op het samen kunnen wonen van ouders en zelfstandige kinderen op één perceel. Soms omdat er al sprake is van een zorgbehoevende, vaak omdat men verwacht dat in de toekomst die situatie zal ontstaan. Vragen gaan onder andere over extra woonruimte op de begane grond, woningsplitsing, kavelsplitsing of een aparte unit. Doel van deze behandeling is, te bepalen welke ruimte, aanvullend aan de bestaande ruimte in bestemmingsplannen, geboden moet worden voor dit soort initiatieven.

Het onderwerp wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.


21.45 7. Oriënterende notitie energieneutraliteit

De oriënterende notitie wordt aan de raad voorgelegd om input op te halen voor het realiseren van de ambitie van Geldrop-Mierlo op energieneutraliteit en het formuleren van de definitieve visie op energieneutraliteit.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oriënterende notitie energieneutraliteit
Algemeen
22.45 8. Vragen
22:45 - 23:00 uur

Vragen aan portefeuillehouder(s).


9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 19 februari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous