Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 16 januari 2017

Datum: 16-01-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 16 januari 2017

Datum: 16-01-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen verslag Ruimtekamer 6 december 2017
Verslag Ruimtekamer 6 december 2016
5. Ruimteronde

mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
19.45 6. Presentatie Woningmarktonderzoek

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft Stec groep de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een woningmarktonderzoek in de gemeente. In dit onderzoek wordt onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen in de woonbehoefte, scheef-wonen in de gemeente, behoefte kleine woonoppervlakte en samenstelling toekomstig woningbouwprogramma. 

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.30 7. Zienswijze ontwerpbesluit REnescience

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht **

Raadsvoorstel GM2016-020174
Bijlage REnescience
21.15 8. Subsidieverzoek herinrichting Weverijmuseum

Het voorstel wordt toegelicht met een presentatie. 

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2016-024627
Beeldvorming
22.00 9. Haalbaarheid autoluw maken centrum Mierlo (agendaverzoek GroenLinks)

Doel: het centrum van Mierlo aantrekkelijker maken, door de auto zoveel mogelijk te weren uit het centrum. 

Het plan wordt met een presentatie toegelicht.

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Agendaverzoek GroenLinks
10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s)

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 16 januari vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous