Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 14 november 2016

Datum: 14-11-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 14 november 2016

Datum: 14-11-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

Let op: de tijden die hier genoemd worden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30* 1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen verslag Ruimtekamer 17 oktober 2016
Verslag 17 oktober 2016
5. Ruimteronde

Mededelingen van portefeuillehouder(s)

Beeldvorming
20.00 6. Presentatie Talingstraat

Als onderdeel van het plan inbreidingslocaties is het project Talingstraat verder ontwikkeld. Voor het plan zijn de kaders opgesteld en een ontwikkelrichting die in een presentatie toegelicht zal worden. Ook het vervolgproces zal aan de orde komen. Inwoners kunnen komen luisteren.

20.30 7. Presentatie klimaatadaptatie

In maart heef het college de hemelwatervisie vastgesteld. De visie is bedoeld te anticiperen op klimaatverandering en een visie te ontwikkelen voor de omgang met regenwateroverlast. Dit ondersteunt de besluitvorming bij de aanpak van bestaande overlast situaties en voorkomt het ontstaan van nieuwe problemen. In het afgelopen jaar is de gemeente geregeld geconfronteerd met overlast als gevolg van hevige regenval. Een onderzoek is uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van de gemeente voor dergelijke overlast. Voor de meest risicovolle gebieden zijn oplossingen uitgewerkt. In de presentatie wordt ingegaan op de gevolgen van klimaatontwikkelingen op onze leef- en woonomgeving. Niet alleen de overvloedige regenval, maar ook de inrichting van de openbare ruimte draagt voor groot een deel bij aan de overlast. De overheid kan niet alleen dit probleem oplossen. Burgers en overheid kunnen samen werken aan oplossingen. Hoe dat zou kunnen, wordt in de presentatie uiteengezet.

Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
21.15 8. Raadsvoorstel
Evaluatie kermis

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-027681
22.15 9. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 14 november 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous