Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 12 september 2016

Datum: 12-09-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 12 september 2016

Datum: 12-09-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

Let op: de tijden die hier genoemd worden zijn indicatief!


PuntTitel
ALGEMEEN
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Ruimteronde

mededelingen van portefeuillehouder(s)

OORDEELSVORMING
20.15 4. Raadsvoorstel
Nota Duurzaamheid

Voortgezette behandeling van 11 juli jl..

Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht**

RV GM2016-007532
BEELDVORMING
20.45 5. Subregionale ontwikkelingen Wonen (presentatie)

Het doel is de raad bijpraten over de voortgang van de verschillende onderwerpen met betrekking tot het onderwerp Wonen zoals afgesproken in het bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven:

  • Transparant woningaanbod: urgentie en het portaal waarbij we streven dat het totaal aanbod van sociale huurwoningen in het stedelijk gebied zichtbaar is en ontsloten wordt.
  • Afstemming majeure woningbouwprojecten in de regio.
  • Regionale afstemming grondprijsmethodiek.
21.30 6. Toelichting op de Omgevingswet (presentatie)

Een toelichting op de Omgevingswet en de consequenties van deze nieuwe wet. Tevens zal een stand van zaken gegeven worden hoe we als gemeente deze wet gaan implementeren.

22.15 7. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 12 september 2016 vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous