Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 11 september 2017

Datum: 11-09-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 11 september 2017

Datum: 11-09-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F.J.M.C. Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag van Ruimtekamer 26 juni 2017
Verslag Ruimtekamer van 26 juni 2017
4. Ruimteronde
(mededelingen van portefeuillehouders)
Oordeelsvorming
19.45 5. Beeldkwaliteitsplannen
  • Beeldkwaliteitsplan Willem Barentszweg/De Bron
  • Beeldkwaliteitsplan Luchen Noord deelgebied 2

De beeldkwaliteitsplannen worden met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-021681 en GM2017-021679
20.30 6. Vaststelling bestemmingsplan Twekaterrein

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-023037
Beeldvorming
21.15 7. Presentatie Centrum Geldrop Groen

Toelichting op de vergroening van het centrum van Geldrop.

Inwoners kunnen komen luisteren

21.45 8. Bedrijven Investerings Zone bedrijventerreinen Mierlo

De ondernemers van de bedrijventerreinen Mierlo willen graag een samenwerking opzetten om gezamenlijk doelen uit te voeren met daaronder een structurele financiering in de vorm van een BIZ. Er wordt toegelicht wat de BIZ inhoudt en uiteengezet wat het proces, de rol en wettelijke taak van de gemeente is.

Het onderwerp wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen komen luisteren.

22.15 9. Presentatie overige aandachtspunten ten behoeve van herijking Grondbeleid

Inwoners kunnen komen luisteren.

22.45 10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 11 september vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous