Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Ruimtekamer 1 mei 2017

Datum: 01-05-2017 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ruimtekamer 1 mei 2017

Datum: 01-05-2017
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: F Stravers
Griffier: R Cuijten

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag 27 maart 2017
Verslag Ruimtekamer 27 maart 2017
4. Ruimteronde

(mededelingen van portefeuillehouder(s)

geluidsfragment mededelingen wethouder(s)
Presentatie
19.45 5. Voortgang woongebied Luchen

Een korte presentatie over de voortgang in Luchen en een terugkoppeling van de participatieavond voor Luchen, deelgebied 3. Inwoners kunnen komen luisteren.

Oordeelsvorming
20.00 6. Deelnemen aan zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant

Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruiken maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2017-007945
20.45 7. Reactie nieuwe conceptopdracht Werkplaats Wonen

Voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht**

Raadsvoorstel GM2016-014323.
Aangepaste reactie
21.15 8. Beheersverordening kern Geldrop

Het voorstel wordt met een korte presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Raadsvoorstel GM2016-015453
Adviesgesprek
21.45 9. Brief Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo

De Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo heeft een brief gestuurd met daarin een oproep aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de verhuurderheffing te schrappen dan wel te verlagen in het nieuwe Regeerakkoord en deze aan de kabinatsformateur te sturen.Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

Brief Stichting Huurdersbelangen Geldrop-Mierlo
10. Vragen

Vragen aan portefeuillehouder(s).

11. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op maandag 1 mei vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous