Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 7 oktober 2019

Datum: 07-10-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 7 oktober 2019

Datum: 07-10-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid tot indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag Raadsvergadering van 1 juli 2019
Verslag Raadsvergadering 1 juli 2019
5. Installatie burgercommissielid W. Cuijten namens SAMEN
Presentatie
6. Presentatie en aanbieden Meerjarenprogrammabegroting 2020-2023
Besluitvorming
7. Drank- en horecabeleid Gemeente Geldrop-Mierlo 2019

In samenspraak met de alcoholverstrekkers in Geldrop-Mierlo is het Drank- en Horecabeleid uit 2014 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een aangepast, gedragen nieuw beleid.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-029545
8. Moties vreemd aan de orde

a. Gebruik openbaar groen bij basisschool ’t Schrijverke, Luchen

Algemeen
9. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous