Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 29 juni 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 29 juni 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad

Datum: 29-06-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.C.J. van Bree
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Voortzetting raadsvergadering van 15 juni 2020
19.30 agendapunt 20. Moties vreemd aan de orde
agendapunt 21. Sluiting
Algemeen
20.15 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

Besluitvorming
4. Jaarstukken 2019

Het definitieve jaarverslag en de definitieve jaarrekening, vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, worden besproken met het doel om deze voor 15 juli 2020 aan te bieden aan de provincie Noord-Brabant.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM 2020-011897
5. Proces behandeling meerjarenprogrammabegroting 2021-2024

De auditcommissie heeft in haar vergadering van 9 juni besloten om de raad een voorstel voor de behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 voor te leggen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-007553
6. Inkoopstrategie "Accountancy diensten 2021 e.v." voor de aanbesteding van de accountancywerkzaamheden

De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, GR Dienst Dommelvallei en PlusTeam hebben in 2016 een gezamenlijke aanbesteding doorlopen voor de accountantscontrole vanaf boekjaar 2016. De huidige overeenkomsten eindigen van rechtswege na de controle van de jaarrekening 2020.

Voor de controle van het boekjaar 2021 en verder dient een nieuwe overeenkomst gesloten te worden voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, en GR Dienst Dommelvallei.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-013598
7. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
8. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous