Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 28 oktober 2013

Datum: 28-10-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 28 oktober 2013

Datum: 28-10-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
Agenda
De vergadering staat in het teken van de Meerjarenprogrammabegroting. In deze vergadering vindt er een politiek debat plaats over de begroting. Er zal worden ingegaan op de ingediende wijzigingsvoorstellen van de fracties en het pré-advies hierover van het college.
Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Spreekrecht burgers
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, 040-2893989 (of 987). U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.
Behandeling MPB 2014-2017 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
1. Toelichting 2. Er zijn door bijna alle fracties wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.
MPB 2014-2017 voorstel college
Bijlagen:
MPB 2014-2017 voorstel college
Presentatie MPB 2014-2017
Bijlagen:
Presentatie MPB 2014-2017
Wijzigingsvoorstellen op de MPB 2014-2017
Bijlagen:
Wijzigingsvoorstellen CDA MPB 2014-2017
Wijzigingsvoorstellen D66 - MPB 2014 - 2017
Wijzigingsvoorstellen DGG MPB 2014-2017
Wijzigingsvoorstellen DPM MPB 2014-2017A
Wijzigingsvoorstellen OGM MPB 2014-2017
Wijzigingsvoorstellen PvdA_GL MPB 2014 - 2017
Wijzigingsvoorstellen SP MPB 2014-2017
Wijzigingsvoorstellen VVD MPB 2014 -2017
Sluiting
De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beëindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst wordt deze op 31 oktober om 19.30 uur voortgezet.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous