Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 28 januari 2019

Datum: 28-01-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 28 januari 2019

Datum: 28-01-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: G van Luijn

Agenda

De genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 10 december 2018
Verslag van Raadsvergadering van 10 december 2018
Besluitvorming
5. 1e Wijziging Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014

In 2017 is de Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2014 (VOI) geëvalueerd in samenwerking met netbeheerders, gemeenten en aannemers. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal wijzigingen in de VOI. Vaststelling van de wijzigingen is voorbehouden aan de raad.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-031553
6. Voorbereidingsbesluit Bogardeind

De wens om de oostzijde van het Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der vier Heemskinderen her te ontwikkelen en het wegprofiel op termijn te verbreden bestaat al erg lang. Om daar invulling aan te kunnen geven wordt gestart met het voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-032624
7. Raadsvoorstel 'Heppie (t)Huis aanmerken als een Dienst van Algemeen Economisch Belang onder het Vrijstellingsbesluit 2012'

Op 6 november 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het subsidiëren van het Heppie (t)Huis. Om deze subsidie mogelijk te maken is het noodzakelijk om het Heppie (t)Huis aan te merken als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB) onder het Vrijstellingsbesluit 2012.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-008033
8. Accountantscontrole 2018

Ten behoeve van de controle dient het controleprotocol 2018 inclusief normenkader 2018 vastgesteld te worden.

Raadsvoorstel GM2018-038961
9. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous