Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 27 oktober 2014

Datum: 27-10-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 27 oktober 2014

Datum: 27-10-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Deze vergadering staat in het teken van de Meerjarenprogrammabegroting.
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers
4 Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen.
Voorstel: Er zijn door bijna alle fracties wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.
Totaal boekwerk MPB 2015-2018 incl. bijlagen
Bijlagen:
Totaal boekwerk MPB 2015-2018 incl. bijlagen
Totaal verordeningen 2015 (1)
Bijlagen:
Totaal verordeningen 2015
Bijdragen fracties MPB 20152018 _totaal
Bijlagen:
Bijdragen fracties MPB 20152018 _totaal_
5 Sluiting
Voorstel: De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beeindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst, wordt deze op 30 oktober om 19.30 uur voortgezet.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous