Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 27 oktober 2014

Datum: 27-10-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 27 oktober 2014

Datum: 27-10-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Deze vergadering staat in het teken van de Meerjarenprogrammabegroting.
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers
4 Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen.
Voorstel: Er zijn door bijna alle fracties wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.
Totaal boekwerk MPB 2015-2018 incl. bijlagen
Bijlagen:
Totaal boekwerk MPB 2015-2018 incl. bijlagen
Totaal verordeningen 2015 (1)
Bijlagen:
Totaal verordeningen 2015
Bijdragen fracties MPB 20152018 _totaal
Bijlagen:
Bijdragen fracties MPB 20152018 _totaal_
5 Sluiting
Voorstel: De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beeindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst, wordt deze op 30 oktober om 19.30 uur voortgezet.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous