Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 24 maart 2014

Datum: 24-03-2014 Tijd: 17:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 24 maart 2014

Datum: 24-03-2014
Tijd: 17:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Plenaire raadsvergadering
17:00 - 23:00 uur
Rabozaal
1.2 Opening en mededelingen
1.3 Vaststellen agenda
1.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 10 maart 2014
concept verslag raadsvergadering 10 maart 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 10 maart 2014 (totaal)
1.5 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten raadsvergadering 24 maart 2014
Bijlagen:
140324 RB GM2014.0013 Ontsluitingsmogelijkheden nieuw woongebied Luchen
140324 RB GM2014.0087 Visuele weergave van de strategische visie
Amendement ontsluiting woongebied Luchen 24-03
1.6 Onderzoek geloofsbrieven en besluit omtrent toelating van de nieuwe leden van de raad
40324 RB GM2014.0170 Toelating tot lid van de gemeenteraad
Bijlagen:
140324 RB GM2014.0170 Toelating tot lid van de gemeenteraad
Vergadering wordt geschorst
18:00 - 20:00 uur

Heropening vergadering
20:00 uur

1.7 Afscheid raadsleden
1.8 Sluiting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous