Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 22 april 2013

Datum: 22-04-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 22 april 2013

Datum: 22-04-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Deze vergadering staat in het teken van de behandeling van de Beleidsrapportage 2012.

Procedure / spoorboekje (tijden indicatief!)  vergadering behandeling Beleidsrapportage 2012

19.00     Opening

19.05     Spreekrecht burgers

19.20    Toelichting portefeuillehouders

20.00    1e termijn raad (standpunten / vragen aan college en fracties) (maximaal 10                                        minuten per fractie)

21.30    Pauze

21.50    Beantwoording / reactie B&W

22.10    Pauze

22.20    2e termijn raad (maximaal 5 minuten per fractie) (eventueel aankondigen amendementen en moties)

23.00    Afsluiten

 

De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beëindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst wordt deze op 6 mei in de plenaire vergadering voortgezet.


PuntTitel
Plenaire vergadering
19:00 - 23:00 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Spreekrecht burgers
Behandeling Beleidsrapportage 2012
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0121
Beleidsrapportage 2012
Bijlagen:
RV GM2013.0121 Beleidsrapportage 2012 bijlage 2
RV GM2013.0121 Beleidsrapportage 2012
RV GM2013.0121 bijlage Beleidsrapportage 2012

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous