Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 22 april 2013

Datum: 22-04-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 22 april 2013

Datum: 22-04-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Deze vergadering staat in het teken van de behandeling van de Beleidsrapportage 2012.

Procedure / spoorboekje (tijden indicatief!)  vergadering behandeling Beleidsrapportage 2012

19.00     Opening

19.05     Spreekrecht burgers

19.20    Toelichting portefeuillehouders

20.00    1e termijn raad (standpunten / vragen aan college en fracties) (maximaal 10                                        minuten per fractie)

21.30    Pauze

21.50    Beantwoording / reactie B&W

22.10    Pauze

22.20    2e termijn raad (maximaal 5 minuten per fractie) (eventueel aankondigen amendementen en moties)

23.00    Afsluiten

 

De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beëindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst wordt deze op 6 mei in de plenaire vergadering voortgezet.


PuntTitel
Plenaire vergadering
19:00 - 23:00 uur
Rabozaal
Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Spreekrecht burgers
Behandeling Beleidsrapportage 2012
Voorstel: Raadsvoorstel GM2013.0121
Beleidsrapportage 2012
Bijlagen:
RV GM2013.0121 Beleidsrapportage 2012 bijlage 2
RV GM2013.0121 Beleidsrapportage 2012
RV GM2013.0121 bijlage Beleidsrapportage 2012

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous