Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 21 september 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad. ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 21 september 2020

In verband met de maatregelen voor het Corona virus is het niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn.

U kunt de vergadering volgen via www.geldrop-mierlo.nl/gemeenteraad.

Datum: 21-09-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.C.J. van Bree
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vasttstellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Bekrachtigen van de raadsbesluiten, genomen in de vergadering van 29 juni 2020
raadsbesluiten 29 juni 2020
5. Vaststellen verslagen van de raadsvergaderingen van 15 en 29 juni 2020
Verslagen raadsvergadering 15 en 29 juni 2020
6. Installatie burgercommissielid J. Berkers namens GroenLinks
7. Positie de heer Van Otterdijk als onafhankelijk wethouder naar aanleiding van persbericht 2 september 2020
Besluitvorming
8. Bestemmingsplan Overakker 6 Mierlo

Het ontwerpbestemmingsplan Overakker 6 Mierlo maakt het mogelijk om op het perceel Overakker 6 een extra woning toe te voegen.

 

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-056464
9. Vaststellen Regionaal streefbeeld landelijk gebied

In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben de gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven aangegeven gezamenlijk werk te willen maken van de transitie van het landelijk gebied. Dit streefbeeld is een concretisering van deze opgave.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-009287
10. Nieuwbouw Strabrecht College

In de besluitvorming met betrekking tot de nieuwbouw van het Strabrecht College is besloten om als dekking voor het afboeken van de boekwaarde van het hoofdgebouw (€1,9 miljoen) de opbrengsten van de woningbouwontwikkeling op het terrein van het Strabrecht College in te zetten. In de afgelopen periode zijn verschillende scenario's onderzocht, hoe voldaan kan worden aan de financiële opdracht van de gemeenteraad.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-013267
11. 2e Tussentijdse rapportage 2020
Raadsvergadering en raadsbesluit GM2020-000062
12. Centrumregeling Uitvoering taken Geo-domein in de Dommelvallei-regio

Gemeenten zijn in het Geo-domein verantwoordelijk voor of betrokken bij vier basisregistraties. In overleg met Nuenen en Son en Breugel is afgesproken dat Geldrop-Mierlo hun taken voor die vier basisregistraties uit zal gaan voeren. Daarvoor is een centrumregeling opgesteld, die voor instemming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-014886
13. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
14. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous