Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 2 november 2015

Datum: 02-11-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 2 november 2015

Datum: 02-11-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
Plenaire vergadering
19:00 uur
Rabozaal
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers
4 Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Voorstel:

Er zijn door bijna alle fracties wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.

Reacties gemeenteraad MPB 2016-2019
Bijlagen:
Reacties gemeenteraad MPB 2016-2019
RV GM2015.0470 Reactie college op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2016-2019
Bijlagen:
RV GM2015.0470 Reactie college op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2016-2019
5 Sluiting
Voorstel:

De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beeindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst wordt deze op 5 november om 19.30 uur voortgezet.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous