Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 2 november 2015

Datum: 02-11-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 2 november 2015

Datum: 02-11-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
Plenaire vergadering
19:00 uur
Rabozaal
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Spreekrecht burgers
4 Behandeling Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 met een politiek debat over de ingediende wijzigingsvoorstellen
Voorstel:

Er zijn door bijna alle fracties wijzigingsvoorstellen op de Meerjarenprogrammabegroting ingediend. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders schriftelijk middels een (pré-)advies gereageerd. Vanavond zal over de voorstellen en het (pré-)advies een politiek debat worden gevoerd.

Reacties gemeenteraad MPB 2016-2019
Bijlagen:
Reacties gemeenteraad MPB 2016-2019
RV GM2015.0470 Reactie college op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2016-2019
Bijlagen:
RV GM2015.0470 Reactie college op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2016-2019
5 Sluiting
Voorstel:

De vergadering wordt om uiterlijk 23.00 uur beeindigd of geschorst. Indien de vergadering wordt geschorst wordt deze op 5 november om 19.30 uur voortgezet.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous