Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 2 maart 2020

Datum: 02-03-2020 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: 't Plein (Gemeentehuis) ...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 2 maart 2020

Datum: 02-03-2020
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: 't Plein (Gemeentehuis)
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.C.J. van Bree
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid tot indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de Raadsvergadering van 27 januari 2019
Verslag raadsvergadering 27 januari 2020
5. Benoeming en installatie tijdelijk (plaatsvervangend) raadslid namens de PvdA

a. onderzoek geloofsbrieven

b. besluit tot toelating

c. installatie

Besluitvorming
6. Beeldkwaliteitplan de Jonkvrouw

Voor het plan de Jonkvrouw is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan geeft kaders aan de architectuur en de openbare ruimte van de verschillende plandelen. De eerste 3 bouwplannen zijn inmiddels concreet, het 4e plandeel moet nog uitgewerkt worden. Het beeldkwaliteitplan borgt de integraliteit en de kwaliteit van het totaalplan.

raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-051743
7. Vaststelling bestemmingsplan "Kievitstraat 59"

Voor het door de gemeente aangekochte perceel Kievitstraat 59 is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De voorheen geldende gebruiksmogelijkheid "horeca/wonen" wordt vervangen door de gebruiksmogelijkheid "wonen".

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-005394
8. Vaststelling bestemmingsplan "Huisvesting Geldrop-Mierlo"

In aansluiting op eerdere besluitvorming door de raad is dit bestemmingsplan opgesteld. Voornamelijk met als doel regels te stllen met betrekking tot woningsplitsing en kamerverhuur.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-041211
9. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Lidl Wielewaal"

Voor het bestaande, sterk verpauperde en leegstaande winkel-/wooncomplex aan de Wielewaal is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat uitgaat van sloop van het gehele complex en de realisering van een nieuwe, moderne Lidl supermarkt met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-022607
10. Zienswijze herstelbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 Senzer

De begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 van Senzer is door de provincie Noord-Brabant (in haar rol als toezichthouder) niet goedgekeurd. Senzer moet een herstelbegroting indienen, die wel de goedkeuring van de provincie kan dragen. Dit om de uitvoering van taken niet in het geding te laten komen. De raad wordt deze herstelbegroting voorgelegd voor een zienswijze.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-001640
11. Benoeming lid werkgeverscommissie
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-003955
12. Nagekomen voorstellen
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2020-004271
13. Moties vreemd aan de orde

Raadsvoorstel (GM2020-004271) over de functie van griffier. Het betreft het vaststellen van de functieomschrijving griffier en benoeming per 1 april 2020 van W. Geboers als griffier.

Algemeen
14. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous