Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

raadsvergadering 13 mei 2019

Datum: 13-05-2019 Tijd: 20:00 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

raadsvergadering 13 mei 2019

Datum: 13-05-2019
Tijd: 20:00 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D Schmalschläger
Griffier: G van Luijn

Agenda

de genoemde tijden zijn indicatief


PuntTitel
Algemeen
20.00 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 8 april 2019
Verslag van de raadsvergadering van 8 april 2019
Besluitvorming
5. Ontwerpbegrotingen 2020 Metropoolregio Eindhoven, GGD-Brabant Zuidoost, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (4GR) en Dienst Dommelvallei

Er wordt voorgesteld:

  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de VRBZO en van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en geen zienswijze in te dienen:
  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Dienst Dommelvallei en van de 1e begrotingswijziging 2019 van de Dienst en te besluiten geen zienswijze in te dienen:
  • in te stemmen met en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de Metropoolregio Eindhoven en van de GGD Brabant-Zuidoost en een zienswijze in te dienen;
  • de financiële conssequenties van de genoemde begrotingen inclusief wijzigingen  mee te nemen in de kadernota 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van de gemeente Geldrop-Mierlo.
Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-014241
6. Recreatieve verbinding Gulbergen

De brug voor langzaam verkeer en het bijbehorende fiets- en wandelpad langs het Eindhovenskanaal bij Gulbergen zijn inmiddels aangelegd. De nieuwe recreatieve verbinding dient nog opgenomen te worden in het landelijk fietsroutenetwerk. Voor wordt gesteld akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van voldoende budget uit de Reserve recreatie & toerisme voor het toevoegen van de nieuwe recreatieve verbinding bij Gulbergen en het aanbrengen van enkele actieve verwijzingen naar Geldrop-Mierlo en de regio.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019=001084
7. Kamergewijze bewoning en woningsplitsing in bestemmingsplannen

Het vaststellen van uitgangspunten is het vervolg op het voorbereidingsbesluit van november 2018 en een presentatie begin 2019. Op basis van de uitgangspunten zal een ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM 208-041211
8. Stimuleringsregeling gevelverbetering Centrum Geldrop 2019

In 2016 heeft de gemeenteraad de Stimuleringsregeling gevelverbetering 2016 inclusief de verordening vastgesteld. De huidige verordening is verlopen. Daarnaast is de stimuleringsregeling, zoals afgesproken met de gemeenteraad, geëvalueerd en naar aanleiding daarvan op een paar kleine punten aangepast. De aangepaste stimuleringsregeling ligt nu,  samen met de nieuwe verordening, voor.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-013570
9. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
10. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous