Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 11 maart 2019

Datum: 11-03-2019 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: Centrum Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 11 maart 2019

Datum: 11-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: B.H.M. Link
Griffier: W Geboers

Agenda


PuntTitel
Algemeen
19.30 1. Opening en mededelingen
2. Vragenhalfuurtje aan college
3. Vaststellen agenda

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de orde.

4. Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 28 januari 2019
Verslag Raadsvergadering van 28 januari 2018
Besluitvorming
19.45 5. Vaststelling strategische wegenbeheerplan

Voor het vaststellen van het onderhoudsbudget voor het onderhoud wegen moet een strategisch wegenbeheerplan worden vastgesteld. In dit plan worden de normen voor onderhoud wegen vastgelegd.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-039766
6. Voorbereidingsbesluit Heuvel 35 Geldrop

In de commissie Ruimte van januari is gediscussieerd over ontsluitingsvarianten voor centrum Geldrop. In deze commissievergadering is een verbinding tussen de Heuvel en de Bezorgershof besproken. Gebleken is dat niet uitgesloten kan worden dat deze verbinding er uiteindelijk zal komen. Het voorbereidingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen kunnen plaatsvinden die deze mogelijkheid bij voorbaat blokkeren.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-002251
7. Wet voorkeursrecht gemeenten Mierlo-Oost

Met het instrument dat de Wet voorkeursrecht gemeenten biedt bereikt de gemeente Geldrop-Mierlo dat zij voorrang krijgt in het geval de aangewezen gronden te koop worden aangeboden. Op deze wijze en met deze invulling van het voeren van actieve grondpolitiek kan de gemeente het voortouw nemen in beoogde gebiedsontwikkeling ter verwezenlijking van de toegedachte bestemming.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-001286
8. Actualisering monumentenbeleid Geldrop-Mierlo

In de afgelopen jaren zijn er meerdere ontwikkelingen geweest (bijv. Erfgoedwet en wijziging vergunningvrij bouwen) die ervoor zorgen dat actualisering van het monumentenbeleid en daarmee samenhangend actualisering van de bestaande bijdrage- en subsidiemogelijkheden voor monumenten en het beschermde dorpsgezicht gewenst is.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-015787
9. Verplaatsbaar multifunctioneel podium Mierlo

Bij de start van de herinrichtingsplannen heeft de raad het college opgedragen te onderzoeken of een kiosk zou passen in deze plannen. Na uitgebreid overleg met veel vertegenwoordigers uit de gemeenschap ligt er nu een voorstel waarin de kiosk vervangen wordt door een verplaatsbaar multifunctioneel podium.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-002295
10. Zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

Met brieven van 13 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 aangeboden en verzocht om een zienswijze op beide stukken in te dienen. De zienswijze is naar aanleiding van de behandeling in de commissie Algemene zaken aangepast.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2018-043094
11. Benoeming accountant

Voorgesteld wordt gebruik te maken van de optie om BDO ook als accountant te benoemen voor de boekjaren 2019 en 2020.

Raadsvoorstel en raadsbesluit GM2019-007912
12. Moties vreemd aan de orde
Algemeen
13. Sluiting

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous