Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsvergadering 11 juni 2019

In deze vergadering zal de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester worden vastgesteld, waaronder de profielschets. De profielschets wordt, na vaststelling in de vergadering,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvergadering 11 juni 2019

Datum: 11-06-2019
Tijd: 19:30 - 00:00
Locatie: Centrum Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: D Schmalschläger
Griffier: G van Luijn

Agenda


PuntTitel
1 Opening en mededelingen.
2 Procedure benoeming nieuwe burgemeester (RV GM2019-013486)
procedure benoeming nieuwe burgemeester
2a De profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststellen.
2b De Verordening op de vertrouwenscommissie 2019 vaststellen.
2c De leden van de Vertrouwenscommissie benoemen.
3 Sluiting.

* De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.

** Tijdens de oordeelsvormende raadskamer, waarin de gemeenteraad raadsvoorstellen behandelt, heeft u spreekrecht. U kunt uw mening geven over de voorstellen/onderwerpen die in de raadskamer op de agenda staan. Hoe u dat doet, leest u op https://raad.geldrop-mierlo.nl/contact-met-de-raad/publicatie/spreekrecht

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous