Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 november 2015

Datum: 09-11-2015 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 november 2015

Datum: 09-11-2015
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Toelichting aanpak Bestemmingsplan Inbreidingslocaties
19:30 - 19:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren.

2 Raadsronde 2: Voorstel tot uitbreiding gebruiksmogelijkheden SV Braakhuizen op sportpark De Kievit
19:30 - 19:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0498. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0498 Uitbreiding gebruiksmogelijkheden SV Braakhuizen totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0498 Uitbreiding gebruiksmogelijkheden SV Braakhuizen totaal
3 Raadsronde 3: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 + Memorie van Toelichting
20:00 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0399, voortgezette behandeling. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.**

RV GM2015.0399 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020. totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0399 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020 totaal
MvT GM2015.0399 IHP 2015-2020.
Bijlagen:
MvT GM2015.0399 IHP 2015-2020
4 Raadsronde 4: Rapportage Informatie Sociaal Domein eerste helft 2015
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Adviesgesprek, raadsinformatiebrief GM2015.0450. Inwoners kunnen komen luisteren.

RI GM2015.0450 Rapportage Informatie Sociaal Domein eerste helft 2015
Bijlagen:
RI GM2015.0450 Rapportage Informatie Sociaal Domein eerste helft 2015
5 Pauze
20:55 - 21:15 uur

6 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 14 september 2015
Verslag raadsvergadering 14 september 2015 totaal
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 14 september 2015 totaal
6.5 Vaststellen verslag installatievergadering 17 september 2015
Verslag installatievergadering 17 september 2015
Bijlagen:
Verslag installatievergadering 17 september 2015
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 21 september 2015
Verslag raadsvergadering 21 september 2015 totaal
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 21 september 2015 totaal
6.7 Vaststellen verslagen raadsrondes 28 september 2015
verslagen raadsrondes 28 september
Bijlagen:
BL RR1 Rapport rekenkamercommissie
BL RR2 Realisering herinrichting milieustraat
BL RR3 Verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
BL RR4 Nota Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016-2018
BL RR5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
BL RR6 Starterslening 2015
BL RR7 Adviesgesprek Nota 'Grond, geld en gemeenten'
6.8 Vaststellen verslag raadsvergadering 28 september 2015
Verslag raadsvergadering 28 september 2015 totaal
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 28 september 2015 totaal
6.9 Installatie H. van Lipzig als plaatsvervangend raadslid
09112015 RB Toelating lid van de gemeenteraad
6.10 Besluitvorming MPB 2016-2019
RV GM2015.0470 Reactie op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2016-2019
Bijlagen:
RV GM2015.0470 Reactie op wijzigingsvoorstellen fracties MPB 2016-2019
09112015 RB GM2015.0470 Meerjaren Programma Begroting 2016-2019
6.11 Hamerstukken:
RV GM2015.0430 Vaststelling bestemmingsplan Overakker 9a totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0430 Vaststelling bestemmingsplan Overakker 9a totaal
09112015 RB GM2015.0430 Vaststelling Bestemmingsplan Overakker 9a
6.12 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 9 november
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous