Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 november 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-11-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 november 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-11-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 9 november
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking Gemeentelijk Kapbeleid
Bijlagen:
RI GM2009.0680 toelichting op het gemeentelijk kapbeleid totaal
Casus wel of niet kappen
Raadsronde 3:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2009
Bijlagen:
RV GM2009.0784 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden
RV GM2009.0784 kaart Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 19 oktober 2008
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Locatie Brede School Luchen
BL RR 3 Inzameling kunstof verpakkingsmateriaal bij huisho…
BL RR 4 Speerpunten politie
BL RR 5 Bestrijding van wortelonkruiden
BL RR 6 Planontwikkeling Middengebied
BL RR 7 Informatie burgemeester
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 19 oktober 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 oktober 2009
Vaststellen raadsbesluiten
MeerjarenProgrammabegroting
Bijlagen:
RV GM2009.0808 MPB 2010-2013
RB GM2009.0808 MPB 2010-2013
RB GM2009.0703A grondprijzen 2010
RB GM2009.0703B Hondenbelasting 2010
RB GM2009.0703C Kwijtschelding gemeentelijek belastingen 2010
RB GM2009.0703D Lijkbezorgingsrechten 2010
RB GM2009.0703E Onroerend Zaakbelastingen 2010
RB GM2009.0703F Parkeerbelasting 2010
RB GM2009.0703G Reinigingsheffingen 2010
RB GM2009.0703H Rioolheffing 2010
RB GM2009.0703I Toeristenbelasting 2010
RB GM2009.0808B Marktgeld Verordening 2010
RB GM2009.0808C Legesverordening 2010
Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2010
Raadsvoorstel Locatie Brede School Luchen fase 1
Bijlagen:
RV GM2009.0714 A Locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 Bijlage I locatie brede school Luchen fase 1
RV GM2009.0714 A bijlage II locatie brede school Luchen fase 1

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous