Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 mei 2016

Datum: 09-05-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 mei 2016

Datum: 09-05-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn, E Voets

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1: Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
19:30 - 19:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-004834. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-004834 Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
2. Raadsronde 2: Toerekenen straatvegen en afval aan rioleringskosten (agendaverzoek DPM)
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Informatie, inwoners kunnen komen luisteren.

Agendaverzoek DPM maart 2016 toerekenen straatvegen en afval aan rioleringskosten
3. Raadsronde 3: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
20:00 - 21:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-003837, het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-003837 IHP
4. Pauze
21:55 - 22:15 uur

5. Plenaire vergadering
22:15 uur

Theaterzaal


5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 21 maart 2016
Besluitenlijsten raadsrondes 21 maart 2016
5.5 Vaststellen verslagen raadsrondes 18 april 2016
Besluitenlijsten raadsrondes 18 april 2016
5.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 21 maart 2016
Verslag raadsvergadering 21 maart 2016
5.7 Hamerstukken
1. Vaststelling bestemmingsplan Aardborstweg 19a en 19b Mierlo (RV GM2016-004524
2. Evaluatie Recreatie en Toerisme (RV GM2016-005067)
3. Ontwerpbegroting 2017-2020 en 2e begrotingswijziging 2016 van de Dienst Dommelvallei
5.8 Vaststellen raadsbesluiten
1. Stimuleringsmaatregel "Right to Challenge gemeente Geldrop-Mierlo"
2. Verbetervoorstellen bestuurlijk proces P&C cyclus
3. Vervolg woningbouw Hekelstraat
4. Perceel aan Ellenaar en woning Hekelstraat 24
5.9 Moties vreemd aan de orde
5.10 Sluiting
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019
29-05-2019 Commissie Algemene Zaken 29 mei 2019
28-05-2019 Commissie Samenleving 28 mei 2019
27-05-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 27 mei 2019
27-05-2019 Commissie Ruimte 27 mei 2019
13-05-2019 raadsvergadering 13 mei 2019
30-04-2019 Commissie Algemene Zaken 30 april 2019
29-04-2019 Commissie Ruimte 29 april 2019
24-04-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid 24 april 2019
23-04-2019 Commissie Samenleving 23 april 2019
08-04-2019 Raadsvergadering 8 april 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous