Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 mei 2016

Datum: 09-05-2016 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 mei 2016

Datum: 09-05-2016
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier: G van Luijn, E Voets

Agenda


PuntTitel
1. Raadsronde 1: Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
19:30 - 19:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-004834. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-004834 Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
2. Raadsronde 2: Toerekenen straatvegen en afval aan rioleringskosten (agendaverzoek DPM)
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Informatie, inwoners kunnen komen luisteren.

Agendaverzoek DPM maart 2016 toerekenen straatvegen en afval aan rioleringskosten
3. Raadsronde 3: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
20:00 - 21:55 uur

Theaterzaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2016-003837, het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2016-003837 IHP
4. Pauze
21:55 - 22:15 uur

5. Plenaire vergadering
22:15 uur

Theaterzaal


5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 21 maart 2016
Besluitenlijsten raadsrondes 21 maart 2016
5.5 Vaststellen verslagen raadsrondes 18 april 2016
Besluitenlijsten raadsrondes 18 april 2016
5.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 21 maart 2016
Verslag raadsvergadering 21 maart 2016
5.7 Hamerstukken
1. Vaststelling bestemmingsplan Aardborstweg 19a en 19b Mierlo (RV GM2016-004524
2. Evaluatie Recreatie en Toerisme (RV GM2016-005067)
3. Ontwerpbegroting 2017-2020 en 2e begrotingswijziging 2016 van de Dienst Dommelvallei
5.8 Vaststellen raadsbesluiten
1. Stimuleringsmaatregel "Right to Challenge gemeente Geldrop-Mierlo"
2. Verbetervoorstellen bestuurlijk proces P&C cyclus
3. Vervolg woningbouw Hekelstraat
4. Perceel aan Ellenaar en woning Hekelstraat 24
5.9 Moties vreemd aan de orde
5.10 Sluiting
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

Verslag

Er is nog geen verslag gepubliceerd voor deze vergadering.
lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous