Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 maart 2015

Datum: 09-03-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 maart 2015

Datum: 09-03-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Ontwikkelingen in de detailhandel en bij supermarkten
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Presentatie. Inwoners kunnen komen luisteren
2 Raadsronde 2: Harmonisatie kadernota
19:30 - 20:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel: Raadsvoorstel GM2015.0054. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2015.0054 Harmonisatie kadernota
Bijlagen:
RV GM2015.0054 Harmonisatie kadernota
3 Raadsronde 3: Uitbreidingsmogelijkheden detailhandel
20:30 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel: Bespreking. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht
4 Raadsronde 4: De basis van de GGD
20:30 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel: Presentatie, raadsinformatiebrief GM2015.0035. Inwoners kunnen komen luisteren
5 Raadsronde 5: Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen
21:00 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel GM2015.0057. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.
RV GM2015.0057 Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen
Bijlagen:
RV GM2015.0057 Kwaliteitsniveau onderhoud gebouwen
6 Pauze
21:25 - 21:45 uur

7 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
7.1 Opening en mededelingen
7.2 Vragenhalfuur college
7.3 Vaststellen agenda
7.4 Vaststellen verslagen raadsrondes 9 februari 2015
besluitenlijsten raadsrondes 9 februari 2015
Bijlagen:
BL RR1 Presentatie Volkshuisvesting in brede zin en de nieuwe Huisvestingswet in het bijzonder totaal
BL RR2 Toekomstvisie brandweerzorg 1e begrotingswijziging 2015 VRBZO en Dekkingsplan brandweer 2014
BL RR3 bespreking raadsinformatiebrief buurtbus
7.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 9 februari 2015
Besluitenlijst raadsvergadering 9 februari 2015 (totaal)
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 9 februari 2015 (totaal)
7.6 Hamerstukken
RV GM2015.0044 Beheerplan Wegen 2014-2017 Wijzigingsnota 2015 totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0044 Beheerplan Wegen 2014-2017 Wijzigingsnota 2015 totaal
090315 RB GM2015.0044 Beheerplan wegen 2014-2017 wijzigingsnota 2015
Bijlagen:
090315 RB GM2015.0044 Beheerplan wegen 2014-2017 wijzigingsnota 2015
RV GM2015.0056 Advies PBO Lokale Omroep (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0056 Advies PBO Lokale Omroep (totaal)
090315 RB GM2015.0056 Advies over de representativiteit van het ProgrammaBeleidbepalend Orgaan van de Stichting Lokale omroep Geldrop-Mierlo (2)
Bijlagen:
090315 RB GM2015.0056 Advies over de representativiteit van het ProgrammaBeleidbepalend Orgaan van de Stichting Lokale omroep Geldrop-Mierlo (2)
RV GM2015.0059 Nota Kostenverhaal totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0059 Nota Kostenverhaal totaal
090315 RB GM2015.0059 Nota Kostenverhaal en onderdelen structuurvisie
Bijlagen:
090315 RB GM2015.0059 Nota Kostenverhaal en onderdelen structuurvisie
7.7 Vaststellen raadsbesluiten
090315 RB GM2015.0069 Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
Bijlagen:
090315 RB GM2015.0069 Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
7.8 Moties vreemd aan de orde
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous