Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-06-2008 Tijd: 18:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-06-2008
Tijd: 18:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 09-06-2008
Bijlagen:
Concept-Agenda Raadsplein 9 juni
Raadsronde 1:
18:00 - 18:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
18:00 - 18:25 uur
Rabozaal
Lokaal Gezondheidsbeleid Geldrop-Mierlo 2008-2011 (raadsvoorstel GM 2008.0660)
Bijlagen:
RV GM2008.0660 bijlage 2 nota van inspraak nota LGB
RV GM2008.0660 bijlage 1 nota LGB G-M 2008-2011
RV GM2008.0660 raadsvoorstel vaststelling nota LGB
Raadsronde 3:
18:00 - 18:25 uur
vergaderruimte 2.26
Nota Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM 2007.1230)
Bijlagen:
MvT GM2007.1230 (aanvullende nota raad mei tijdelijke huisvestiging).doc
Raadsronde 4:
18:30 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Herontwerpvoorstel Gemeentelijk Vastgoed kostendekkend maken (raadsvoorstel GM2007.0681)
Bijlagen:
RV GM2008.0681 Herontwerpvoorstel gemeentelijk vastgoed kostendekkend maken
RV GM2008.0681 bijlage 1 Notitie Vastgoedbeheer
RV GM2008.0681 bijlage 2
RV GM2008.0681 bijlage 3 gemeentelijke gebouwen
RV GM2008.0681 bijlage 4 gebouwen primair onderwijs
RV GM2008.0681 bijlage 5 betr. Geldrop
RV GM2008.0681 bijlage 6 betr. Mierlo
Raadsronde 5:
18:30 - 19:25 uur
vergaderruimte 2.27
Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase (RV GM2008.0622)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
18:30 - 19:25 uur
Rabozaal
Financiële update 2009
Bijlagen:
Financiele update totaal
Raadsronde 7:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Ontwerp Regionale Bedrijventerreinenvisie (raadsvoorstel 2008.0792)
Bijlagen:
RV GM2008.0792 Majeure SRE dossier raadsvoorstel
Raadsronde 8:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening Cliëntenparticipatie (raadsvoorstel GM2008. 0665)
Bijlagen:
RV GM2008.0665 Verordening Cliëntenparticipatie t.b.v. participatie wsw
RV GM2008.0665.bijlage
Raadsronde 9
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Presentatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro)
Bijlagen:
Presentatie raad NWro 090608
raadsronde 10
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Jaarstukken 2007 (raadsvoorstel GM2008.0812)
Bijlagen:
RV GM2008.0812 Jaarstukken 2007 raadsvoorstel
raadsronde 11
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Voorstel re-integratiebeleid 2007, re-integratiebeleisplan 2008, evaluatie Direct Werk (raadsvoorstel GM2008.0756)
Bijlagen:
RV GM2008.0756 Inz. reïntegratie raadsvoorstel
RV GM2008.0756 bijlage 1
RV GM2008.0756 bijlage 2
RV GM2008.0756 bijlage 3
Advies clientenplatform rr 11

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous