Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-06-2008 Tijd: 18:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 juni 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-06-2008
Tijd: 18:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein 09-06-2008
Bijlagen:
Concept-Agenda Raadsplein 9 juni
Raadsronde 1:
18:00 - 18:25 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
18:00 - 18:25 uur
Rabozaal
Lokaal Gezondheidsbeleid Geldrop-Mierlo 2008-2011 (raadsvoorstel GM 2008.0660)
Bijlagen:
RV GM2008.0660 bijlage 2 nota van inspraak nota LGB
RV GM2008.0660 bijlage 1 nota LGB G-M 2008-2011
RV GM2008.0660 raadsvoorstel vaststelling nota LGB
Raadsronde 3:
18:00 - 18:25 uur
vergaderruimte 2.26
Nota Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM 2007.1230)
Bijlagen:
MvT GM2007.1230 (aanvullende nota raad mei tijdelijke huisvestiging).doc
Raadsronde 4:
18:30 - 19:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Herontwerpvoorstel Gemeentelijk Vastgoed kostendekkend maken (raadsvoorstel GM2007.0681)
Bijlagen:
RV GM2008.0681 Herontwerpvoorstel gemeentelijk vastgoed kostendekkend maken
RV GM2008.0681 bijlage 1 Notitie Vastgoedbeheer
RV GM2008.0681 bijlage 2
RV GM2008.0681 bijlage 3 gemeentelijke gebouwen
RV GM2008.0681 bijlage 4 gebouwen primair onderwijs
RV GM2008.0681 bijlage 5 betr. Geldrop
RV GM2008.0681 bijlage 6 betr. Mierlo
Raadsronde 5:
18:30 - 19:25 uur
vergaderruimte 2.27
Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase (RV GM2008.0622)
Voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
18:30 - 19:25 uur
Rabozaal
Financiële update 2009
Bijlagen:
Financiele update totaal
Raadsronde 7:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Ontwerp Regionale Bedrijventerreinenvisie (raadsvoorstel 2008.0792)
Bijlagen:
RV GM2008.0792 Majeure SRE dossier raadsvoorstel
Raadsronde 8:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.26
Verordening Cliëntenparticipatie (raadsvoorstel GM2008. 0665)
Bijlagen:
RV GM2008.0665 Verordening Cliëntenparticipatie t.b.v. participatie wsw
RV GM2008.0665.bijlage
Raadsronde 9
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.27
Presentatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nWro)
Bijlagen:
Presentatie raad NWro 090608
raadsronde 10
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Jaarstukken 2007 (raadsvoorstel GM2008.0812)
Bijlagen:
RV GM2008.0812 Jaarstukken 2007 raadsvoorstel
raadsronde 11
20:00 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
Voorstel re-integratiebeleid 2007, re-integratiebeleisplan 2008, evaluatie Direct Werk (raadsvoorstel GM2008.0756)
Bijlagen:
RV GM2008.0756 Inz. reïntegratie raadsvoorstel
RV GM2008.0756 bijlage 1
RV GM2008.0756 bijlage 2
RV GM2008.0756 bijlage 3
Advies clientenplatform rr 11

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous