Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 februari 2015

Datum: 09-02-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 februari 2015

Datum: 09-02-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.30-19.55 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Volkshuisvesting in brede zin en de nieuwe Huisvestingswet in het bijzonder
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren.
2 Raadsronde 2: Toekomstvisie brandweerzorg 1e begrotingswijziging 2015 VRBZO en Dekkingsplan brandweer 2014
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel: Raadsvoorstel (GM 2015.0007), inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.*
RV GM2015.0007 Toekomstvisie brandweerzorg 1e Begrotingswijziging 2015 VRBZO en Dekkingsplan brandweer 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0007 Toekomstvisie brandweerzorg 1e Begrotingswijziging 2015 VRBZO en Dekkingsplan brandweer 2014 (totaal)
3 Raadsronde 3: Raadsinformatiebrief Buurtbus (De raadsinformatiebrief wordt woensdag 4 februari gepubliceerd)
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel: Bespreking, inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.*
RI GM2015.0043 Evaluatie buurtbus Geldrop-Mierlo.pdf
Bijlagen:
RI GM2015.0043 Evaluatie buurtbus Geldrop-Mierlo
4 Pauze
21:25 - 21:45 uur

5 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes van 19 januari 2015
Besluitenlijsten raadsrondes 19 januari 2015
Bijlagen:
Verslag RR1 Gesprek met gebruikers over verzelfstandiging Hofdael
RR1 bijlage presentatie Gebruikersraad Plus SCC Hofdael
Verslag RR2 Tussentijdse rapportages
Vragenhalfuur burger-raad
vragenhalfuur burger-raad inspraak Belangenvereniging Zesgehuchten
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering van 19 januari 2015
Verslag raadsvergadering 19 januari 2015 (totaal)
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 19 januari 2015 (totaal)
5.6 Bespreking Collegewerkprogramma
RI GM2014.0492 Collegewerkprogramma 2015 (totaal)
Bijlagen:
RI GM2014.0492 Collegewerkprogramma 2015 (totaal)
5.7 Hamerstukken
RV GM2014.0687 Wijzigen statuten schoolbestuur PlatOO
Bijlagen:
RV GM2014.0687 Wijzigen statuten schoolbestuur PlatOO
RV GM2014.0687 Bijlage wijzigen statuten schoolbestuur PlatOO
Bijlagen:
RV GM2014.0687 Bijlage wijzigen statuten schoolbestuur PlatOO
090215 RB GM2014.0687 Wijzigen van de statuten van schoolbestuur PlatOO, Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs
Bijlagen:
090215 RB GM2014.0687 Wijzigen van de statuten van schoolbestuur PlatOO, Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs
RV GM2015.0009 Fietsrondje Geldrop-Mierlo totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0009 Fietsrondje Geldrop-Mierlo totaal
RV GM2015.0009 Bijlage route Fietsrondje Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
RV GM2015.0009 Bijlage route Fietsrondje Geldrop-Mierlo
090215 RB GM2015.0009 Fietsrondje Geldrop-Mierlo
Bijlagen:
090215 RB GM2015.0009 Fietsrondje Geldrop-Mierlo
RV GM2015.0006 Accountantscontrole 2014 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2015.0006 Accountantscontrole 2014 (totaal)
090215 RB GM2015.0006 Accountantscontrole 2014
Bijlagen:
090215 RB GM2015.0006 Accountantscontrole 2014
5.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 9 februari 2015
Bijlagen:
090215 RB GM2014.0664 Tussentijdse rapportages van het college
090215 RB GM2015.0007 Toekomstvisie brandweerzorg 1e begrotingswijziging 2015 VRBZO en Dekkingsplan brandweer 2014
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde uitdelen.

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous