Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 februari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-02-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 februari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-02-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 9 februari 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2008.1371 Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid
Bijlagen:
Eindrapport Tot op de bodem
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Verordening inburgering 2009
Voortgezette behandeling
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Samenwerking Sociale zaken
Voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Evaluatie Geldropse verblijfsgebieden
Bijlagen:
RV GM2008.1300 Evaluatie Geldropse verblijfsgebieden raadsvoorstel
RV GM2008.1300 bijlage 1 RI GM2008.0514
RV GM2008.1300 bijlage 2
Raadsronde 7: Plan wordt middels een presentatie toegelicht
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Handhavingsprogramma 2008-2010 (raadsvoorstel GM2009.0001)
Bijlagen:
RV GM2009.0001 (Handhavingsprogramma 2008-2010)
RV GM2009.0001 bijlage 1 handhavingsprogramma 2008-2010
presentatie HH-programma 2008 - 2010
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Motie Breemerkamp (PvdA/GL) inzake jaarlijks evenement
Bijlagen:
motie GeMi B. Breemerkamp
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 19 januari 2009
Bijlagen:
BL RR 2 structuurvisie totaal
BL RR 3 Raadsvoorstel Samenwerking Sociale Zaken
BL RR 4 Waterprogramma KRW
BL RR 5 Bestemmingsplan Wolfsven
BL RR 6 Regeling GGD
BL RR 7 Diftar hoogbouw
BL RR 8 Evaluatie Wsw
BL RR 9 Verordening en notitie inburgeren
BB RR 10 Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
BL RR11 Prijsgrenzen volkshuisvesting 2008-2009
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 19 januari 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 januari 2009
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten
Afwikkeling gemeentelijke herindeling van 01-01-2004 met de gemeente Eindhoven
Bijlagen:
RV GM2008.1391 Afwikkeling gem herindeling 01012004 met gem Eindhoven raadsvoorstel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous