Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 9 februari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-02-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 9 februari 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 09-02-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Raadsrondes
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 9 februari 2009
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
voortgezette behandeling
Bijlagen:
MvT GM 2008.1371 Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
Raadsronde 3:
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Rapport Rekenkamercommissie inzake grondbeleid
Bijlagen:
Eindrapport Tot op de bodem
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Verordening inburgering 2009
Voortgezette behandeling
Raadsronde 5:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Samenwerking Sociale zaken
Voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Evaluatie Geldropse verblijfsgebieden
Bijlagen:
RV GM2008.1300 Evaluatie Geldropse verblijfsgebieden raadsvoorstel
RV GM2008.1300 bijlage 1 RI GM2008.0514
RV GM2008.1300 bijlage 2
Raadsronde 7: Plan wordt middels een presentatie toegelicht
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Handhavingsprogramma 2008-2010 (raadsvoorstel GM2009.0001)
Bijlagen:
RV GM2009.0001 (Handhavingsprogramma 2008-2010)
RV GM2009.0001 bijlage 1 handhavingsprogramma 2008-2010
presentatie HH-programma 2008 - 2010
Raadsronde 8:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Motie Breemerkamp (PvdA/GL) inzake jaarlijks evenement
Bijlagen:
motie GeMi B. Breemerkamp
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 19 januari 2009
Bijlagen:
BL RR 2 structuurvisie totaal
BL RR 3 Raadsvoorstel Samenwerking Sociale Zaken
BL RR 4 Waterprogramma KRW
BL RR 5 Bestemmingsplan Wolfsven
BL RR 6 Regeling GGD
BL RR 7 Diftar hoogbouw
BL RR 8 Evaluatie Wsw
BL RR 9 Verordening en notitie inburgeren
BB RR 10 Herinrichting Geldropseweg 3e en 4e fase
BL RR11 Prijsgrenzen volkshuisvesting 2008-2009
Vaststellen verslag
Verslag Raadsvergadering 19 januari 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 19 januari 2009
Hamerstukken
Vaststellen raadsbesluiten
Afwikkeling gemeentelijke herindeling van 01-01-2004 met de gemeente Eindhoven
Bijlagen:
RV GM2008.1391 Afwikkeling gem herindeling 01012004 met gem Eindhoven raadsvoorstel

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous