Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 8 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-09-2008 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 8 september 2008 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-09-2008
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
agenda raadsplein 08-09-2008
Bijlagen:
Agenda Raadsplein 8 september
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Vaststellen Masterplan Centrum Mierlo (raadsvoorstel GM2008.0950) Raadsronde 3: 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008 (raadsvoorstel GM2008.1025)
Bijlagen:
RV GM2008.0950 Vaststellen masterplan centrum Mierlo
RV GM2008.0950 bijl.2 Inspraaknota Masterplan centrum Mierlo
RV GM2008.0950 bijl.3 notitie rol taken
RV GM2008.0950 bijl 4 verslag adviesgroep centrum Mierlo juni 2008
RV GM2008.0950 bijl 4 verslag adviesgroep centrum april 2008
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008 (raadsvoorstel GM2008.1025)
Bijlagen:
RV GM2008.1025 1e Voortgangsrapportage PB 2008 rv
1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2008
Raadsronde 4:
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.27
Presentatie. Informatie over de stand van zaken Veiligheidsregio
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 2.26
Afgraven grondrug Gimli, Genoenhuis (Spiegelgevecht) (raadsvoorstel GM2008.1034)
Bijlagen:
RV GM2008.1034 Afgraven grondrug Gimli Genoenhuis raadsvoorstel
Inspreekreactie rr 5 Gimli 080908
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Rabozaal
Financieringsvoorstel voor de renovatie van de tennisbanen van MTV
Bijlagen:
2008 09 02 Initiatiefvoorstel MTV
INSPRAAKREACTIE MTV raad 08092008
Raadsronde 7:
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte2.27
Zoeken naar samenwerking in uitvoeringstaken (raadsvoorstel GM2008.0750)
Bijlagen:
MvT GM2008.0750 Samenwerking in uitvoeringstaken (compleet)
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
vergaderruimte 2.26
Evaluatie Schuldhulpverlening (raadsvoorstel GM2008.0976)
Bijlagen:
RV GM2008.0976 eerste evaluatie schuldhulpverlening raadsvoorstel
RV GM2008.0976 bijlage 1
Pauze
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
trekking stemmingsnummer
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 18 augustus 2008
Bijlagen:
BL RR2 Volksfeesten ed extern organiseren
BL RR3 Verplaatsing tennisbanen
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 18 augustus 2008
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 18 augustus 2008
Vaststellen raadsbesluiten
i Raadsbesluiten uit raadsrondes
Bijlagen:
RB GM2008.0866A Volksfeesten extern organiseren

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous