Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 8 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-06-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 8 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-06-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Concept-agenda 8 juni versie 3
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Economische crisisnota
Bijlagen:
MvT GM 2009.0338 Aanvullende informatie Econ.Crisisnota n
RV GM2009.0338 bijlage 1 crisisnota totaal
RV GM2009.0338 economische crisisnota
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Contract Samenwerking Werkplein Helmond
Bijlagen:
MvT GM 2009.249 bijl. advies CPM
MvT GM 2009.249 Informatie Contract Samenwerking Sociale Zaken
RV GM 2009.0249 bijlage 1 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 2 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 3 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 4 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 5 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 6 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 Contract Samenwerking Werkplein Helmond
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Klimaatbeleid 2009-2013
Bijlagen:
RV GM 2009.0310 Klimaatbeleid 2009-2013 Duurzaam bouwen wonen en werken in Geldrop-Mierlo
RV GM 2009.0310 bijlage 1 Klimaatbeleid 2009-2013
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Verslag re-integratiebeleid 2008, Re-integratiebeleidsplan 2009 voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
SRE Programmabegroting 2010
Bijlagen:
RV GM 2009.0327 Begroting 2010 SRE
RV GM 2009.0327 Bijlage 1 begroting 2010 SRE
RV GM 2009.0327 Bijlage 2 Begroting 2010 SRE
RV GM 2009.0327 Bijlage 3 Begroting 2010 SRE
Pauze
Plenaire raadsronde
Jaarstukken 2008
Bijlagen:
RV GM 2009.0344 JAARSTUKKEN 2008 definitief
RV GM2009.0334 Jaarstukken 2008
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 11 mei 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad totaal
BL RR 2 Bespreking Economische crisis totaal
BL RR 3 Re-integratiebeleid verslag 2008 en plan 2009
BL RR 4 Milieujaarverslag 2008
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 11 mei 2009
Vaststellen raadsbesluiten
i.Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
ii.Herziening bebouwde komgrenzen
Bijlagen:
RV GM 2009.0275 herziening bebouwde komgrens in Geldrop en Mierlo
iii.Vergaderschema 2010
Bijlagen:
Concept-Vergaderschema 2010

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous