Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 8 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-06-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 8 juni 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 08-06-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Concept-agenda 8 juni versie 3
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Economische crisisnota
Bijlagen:
MvT GM 2009.0338 Aanvullende informatie Econ.Crisisnota n
RV GM2009.0338 bijlage 1 crisisnota totaal
RV GM2009.0338 economische crisisnota
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Contract Samenwerking Werkplein Helmond
Bijlagen:
MvT GM 2009.249 bijl. advies CPM
MvT GM 2009.249 Informatie Contract Samenwerking Sociale Zaken
RV GM 2009.0249 bijlage 1 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 2 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 3 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 4 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 5 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 bijlage 6 contract samenwerking werkplein Helmond
RV GM 2009.0249 Contract Samenwerking Werkplein Helmond
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Klimaatbeleid 2009-2013
Bijlagen:
RV GM 2009.0310 Klimaatbeleid 2009-2013 Duurzaam bouwen wonen en werken in Geldrop-Mierlo
RV GM 2009.0310 bijlage 1 Klimaatbeleid 2009-2013
Raadsronde 5:
20:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Verslag re-integratiebeleid 2008, Re-integratiebeleidsplan 2009 voortgezette behandeling
Raadsronde 6:
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
SRE Programmabegroting 2010
Bijlagen:
RV GM 2009.0327 Begroting 2010 SRE
RV GM 2009.0327 Bijlage 1 begroting 2010 SRE
RV GM 2009.0327 Bijlage 2 Begroting 2010 SRE
RV GM 2009.0327 Bijlage 3 Begroting 2010 SRE
Pauze
Plenaire raadsronde
Jaarstukken 2008
Bijlagen:
RV GM 2009.0344 JAARSTUKKEN 2008 definitief
RV GM2009.0334 Jaarstukken 2008
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 11 mei 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad totaal
BL RR 2 Bespreking Economische crisis totaal
BL RR 3 Re-integratiebeleid verslag 2008 en plan 2009
BL RR 4 Milieujaarverslag 2008
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 11 mei 2009
Vaststellen raadsbesluiten
i.Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
ii.Herziening bebouwde komgrenzen
Bijlagen:
RV GM 2009.0275 herziening bebouwde komgrens in Geldrop en Mierlo
iii.Vergaderschema 2010
Bijlagen:
Concept-Vergaderschema 2010

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous