Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 8 april 2013

Datum: 08-04-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 8 april 2013

Datum: 08-04-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.....


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers.
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1: Verbouwing publieksruimten gemeentehuis
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: presentatie
Raadsronde 2: Aanpassing maatregelenverordeningen, handhaving en sanctionering SZW en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop- Mierlo 2013
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0087 en raadsvoorstel GM2013.0086
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013 en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0086 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013 totaal[1]
RV GM2013.0087 Aanpassing maatregelenverordeningen handhaving en sanctionering SZW totaal[1]
Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal. Het voorstel wordt kort middels een presentatie toegelicht. Voortgezette behandeling.
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0059
Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig
Bijlagen:
RV GM2013.0059 Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig[1]
Raadsronde 4: Evaluatie sociaal gezicht gemeente (minima beleid)
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Evaluatie sociaal gezicht gemeente
Bijlagen:
RR4 Raadsvragen SP[1]
RV GM2012.0573 Verordening Maatschappelijke participatie 2013 (TOTAAL)[1]
UITVOERINGSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2012 v 0 3[1]
Vragenhalfuur burger-raad 5 maart 2012 totaal[1]
Vragenhalfuur burger-raad (totaal)[1]
Beantwoording raadsvragen nav inspraak albers 18022013 0 1[1]
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten 11 maart 2013
Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2013 totaal[1]
Concept-besluitenlijsten raadsrondes 11 maart 2013
Bijlagen:
BL RR1 herziening bp Woongebieden Zuidwest Geldrop Emopad totaal[1]
BL RR2 verzoek TSMG[1]
BL RR3 Duurzaam Veilig totaal[1]
Vaststellen verslag raadsvergadering 11 maart
Raadsvoorstel (hamerstukken)
Reservering stikagelden voor aanleg EVZ-Goorloop
Bijlagen:
RV GM2013.0072 Reservering stikagelden voor aanleg EVZ-Goorloop totaal[1]

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous