Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 8 april 2013

Datum: 08-04-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 8 april 2013

Datum: 08-04-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.....


PuntTitel
Vragenhalfuur burgers.
19:00 - 19:25 uur
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 1: Verbouwing publieksruimten gemeentehuis
19:30 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: presentatie
Raadsronde 2: Aanpassing maatregelenverordeningen, handhaving en sanctionering SZW en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop- Mierlo 2013
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0087 en raadsvoorstel GM2013.0086
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013 en Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0086 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Geldrop Mierlo 2013 totaal[1]
RV GM2013.0087 Aanpassing maatregelenverordeningen handhaving en sanctionering SZW totaal[1]
Raadsronde 3: Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal. Het voorstel wordt kort middels een presentatie toegelicht. Voortgezette behandeling.
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0059
Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig
Bijlagen:
RV GM2013.0059 Herijking gemeentelijk beleid duurzaam veilig[1]
Raadsronde 4: Evaluatie sociaal gezicht gemeente (minima beleid)
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Evaluatie sociaal gezicht gemeente
Bijlagen:
RR4 Raadsvragen SP[1]
RV GM2012.0573 Verordening Maatschappelijke participatie 2013 (TOTAAL)[1]
UITVOERINGSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2012 v 0 3[1]
Vragenhalfuur burger-raad 5 maart 2012 totaal[1]
Vragenhalfuur burger-raad (totaal)[1]
Beantwoording raadsvragen nav inspraak albers 18022013 0 1[1]
Pauze
20:55 - 21:15 uur

Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
Opening
Mededelingen
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten 11 maart 2013
Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 11 maart 2013 totaal[1]
Concept-besluitenlijsten raadsrondes 11 maart 2013
Bijlagen:
BL RR1 herziening bp Woongebieden Zuidwest Geldrop Emopad totaal[1]
BL RR2 verzoek TSMG[1]
BL RR3 Duurzaam Veilig totaal[1]
Vaststellen verslag raadsvergadering 11 maart
Raadsvoorstel (hamerstukken)
Reservering stikagelden voor aanleg EVZ-Goorloop
Bijlagen:
RV GM2013.0072 Reservering stikagelden voor aanleg EVZ-Goorloop totaal[1]

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous