Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 7 september 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 07-09-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 7 september 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 07-09-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda 7 september
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking Open Space Blaaskapellen (RI GM2009.0136)
Bijlagen:
RI GM2009.0136 open space bijeenkomst blaaskapellen
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
1e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2009.0617)
Bijlagen:
RV GM2009.0617 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2009
RV GM2009.0617 bijl 1 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2009
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Beleidsvisie externe veiligheid (raadsvoorstel GM2009.0492)
Bijlagen:
RV GM2009.0492 Beleidsvisie externe veiligheid
RV GM2009.0492 bijl. beleidsvisie externe veiligheid
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bespreking Open Space Speel-o-theken (RI GM2009.0138)
Bijlagen:
RI GM2009.0138 open space bijeenkomst speelotheek
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Woningbouwprogramma
Bijlagen:
RV GM2009.0536 regionaal woningbouwprogramma 2010-2020
RV GM2009.0536 regionaal woningbouwprogramma 2010-2020 (totaal)
RV GM2009.0489 Prijsgrenzen volkshuisvesting 2009-2010
RI GM2009.0472 Informatie betreffende actualisatie woningbouwprogramma 2005-2010 (incl. rapport)
Raadsronde 7:
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Bespreking Open Space Kerkorgel Sint Brigidakerk (RI GM2009.0135)
Bijlagen:
RI GM2009.0135 open space bijeenkomst kerkorgel
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Presentatie nieuwe brandweerkazerne Luchen
Raadsronde 9
bespreking leerlingenvervoer RI GM2009.0585
Raadsronde 10
Presentatie project Sang en Goorkens
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 juli 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Afvalstoffenbeleidsplan totaal
BL RR 3 Structuurvisie
BL RR 4 Nota Op eigen kracht
BL RR Plenair Economische crisisnota
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 20 juli 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 juli 2009 totaal
Hamerstukken
Raadsvoorstellen (hamerstukken
Bijlagen:
RV GM2009.0498 Delegatiebesluit in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
RV GM2009.0498 bijlage concept-raadsbesluit
RV GM2009.0496 bestrijding van wortelonkruiden
RV GM2009.0496 bestrijden wortelonkruiden bijlagen
RV GM2009.0636 Behandeling MPB 2010-2013
RV GM2009.0594 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
RV GM2009.0594 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost bijlagen 1 tm 4
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous