Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 7 september 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 07-09-2009 Tijd: 19:30 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 7 september 2009 (19:30 - 23:00)

Datum: 07-09-2009
Tijd: 19:30 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
Agenda raadsplein
Bijlagen:
Agenda 7 september
Raadsronde 1:
19:30 - 19:55 uur
vergaderruimte 2.27
Vragenhalfuur burgers:
Mogelijkheid voor het stellen van vragen door burgers aan de raad.
Raadsronde 2:
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Bespreking Open Space Blaaskapellen (RI GM2009.0136)
Bijlagen:
RI GM2009.0136 open space bijeenkomst blaaskapellen
Raadsronde 3:
19:30 - 20:25 uur
vergaderruimte 2.26
1e Voortgangsrapportage (raadsvoorstel GM2009.0617)
Bijlagen:
RV GM2009.0617 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2009
RV GM2009.0617 bijl 1 1e Voortgangsrapportage Programmabegroting 2009
Raadsronde 4:
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Beleidsvisie externe veiligheid (raadsvoorstel GM2009.0492)
Bijlagen:
RV GM2009.0492 Beleidsvisie externe veiligheid
RV GM2009.0492 bijl. beleidsvisie externe veiligheid
Raadsronde 5:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Bespreking Open Space Speel-o-theken (RI GM2009.0138)
Bijlagen:
RI GM2009.0138 open space bijeenkomst speelotheek
Raadsronde 6:
20:30 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.27
Woningbouwprogramma
Bijlagen:
RV GM2009.0536 regionaal woningbouwprogramma 2010-2020
RV GM2009.0536 regionaal woningbouwprogramma 2010-2020 (totaal)
RV GM2009.0489 Prijsgrenzen volkshuisvesting 2009-2010
RI GM2009.0472 Informatie betreffende actualisatie woningbouwprogramma 2005-2010 (incl. rapport)
Raadsronde 7:
20:30 - 21:55 uur
Rabozaal
Bespreking Open Space Kerkorgel Sint Brigidakerk (RI GM2009.0135)
Bijlagen:
RI GM2009.0135 open space bijeenkomst kerkorgel
Raadsronde 8:
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 2.26
Presentatie nieuwe brandweerkazerne Luchen
Raadsronde 9
bespreking leerlingenvervoer RI GM2009.0585
Raadsronde 10
Presentatie project Sang en Goorkens
Plenaire vergadering
Rabozaal
Opening
Mededelingen:
Vragenhalfuur college
Vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijsten
Besluitenlijsten raadsrondes 20 juli 2009
Bijlagen:
BL RR 1 Vragenhalfuur burger-raad
BL RR 2 Afvalstoffenbeleidsplan totaal
BL RR 3 Structuurvisie
BL RR 4 Nota Op eigen kracht
BL RR Plenair Economische crisisnota
Vaststellen verslag
Verslag raadsvergadering 20 juli 2009
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 20 juli 2009 totaal
Hamerstukken
Raadsvoorstellen (hamerstukken
Bijlagen:
RV GM2009.0498 Delegatiebesluit in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen
RV GM2009.0498 bijlage concept-raadsbesluit
RV GM2009.0496 bestrijding van wortelonkruiden
RV GM2009.0496 bestrijden wortelonkruiden bijlagen
RV GM2009.0636 Behandeling MPB 2010-2013
RV GM2009.0594 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
RV GM2009.0594 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost bijlagen 1 tm 4
Vaststellen raadsbesluiten

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous