Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 7 mei 2012

Datum: 07-05-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 7 mei 2012

Datum: 07-05-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00 - 19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Deelname vereniging "Slimmer Leven 2020
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0139 (Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht)
RV GM2012.0139 Slimmer leven 2020
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0139 Slimmer leven 2020
2 Raadsronde 2: Kadervoorstel Parkeren
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0131
RV GM2012.0131 kadervoorstel parkeren - totaal
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0131 kadervoorstel parkeren - totaal
3 Raadsronde 3: Concept begroting Cure 2013
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0193
RV GM2012.0193 Ontwerp-begroting 2013 CURE - totaal
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0193 Ontwerp-begroting 2013 CURE - totaal
4 Raadsronde 4: Begroting SRE 2013
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0195
RV GM2012.0195 Begroting 2013 SRE - totaal
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0195 Begroting 2013 SRE - totaal
Raadsronde 5: Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen-Uitgangspunten Duurzame armoede bestrijding"
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0145 (Voortgezette behandeling
RV GM2012.0145 nota Zekerheid solidariteit en in vertrouwen
Bijlagen:
RR5 RV GM2012.0145 nota Zekerheid solidariteit en in vertrouwen
5 Pauze
21:25 - 21:45 uur

6 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 16 april 2012
besluitenlijsten raadsrondes 16 april 2012
Bijlagen:
PL d BL RR1 toeristenbelasting is doelbelasting totaal
PL d BL RR2 BP Brede School en scholenstrook Coevering totaal
PL d BL RR3 Nota Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen-uitgangspunten duurzame armoedebestrijding totaal
PL d Vragenhalfuur burger-raad totaal
6.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 16 april 2012
Concept verslag raadsvergadering 16 april 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2012 totaal
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 23 april 2012
Concept verslag raadsvergadering 23 april 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2012 totaal
6.7 Raadsvoorstel (hamerstuk)
PL g RV GM2012.0188 Onttrekken aan openbaarheid Oude Kerkpad Geldrop - Totaal
Bijlagen:
PL g RV GM2012.0188 Onttrekken aan openbaarheid Oude Kerkpad Geldrop - Totaal
6.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 7 mei 2012
Bijlagen:
120507 RB GM2012.0114 Beleidsrapportage 2011
120507 Motie Beleidsrapportage 2011
120507 RB GM2012.172 A Samenwerking St. Anna Zorggroep en Gemeente Geldrop-Mierlo
Amendement samenwerking st anna zorggroep
120507 RB GM2012.0149 Bestemmingsplan Brede school en Scholenstrook Coevering
120507 RB GM2012.0188 Ontrekken openbaarheid Oude Kerkpad

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous