Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 7 mei 2012

Datum: 07-05-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 7 mei 2012

Datum: 07-05-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00 - 19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Deelname vereniging "Slimmer Leven 2020
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0139 (Het voorstel wordt met een presentatie toegelicht)
RV GM2012.0139 Slimmer leven 2020
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0139 Slimmer leven 2020
2 Raadsronde 2: Kadervoorstel Parkeren
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0131
RV GM2012.0131 kadervoorstel parkeren - totaal
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0131 kadervoorstel parkeren - totaal
3 Raadsronde 3: Concept begroting Cure 2013
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0193
RV GM2012.0193 Ontwerp-begroting 2013 CURE - totaal
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0193 Ontwerp-begroting 2013 CURE - totaal
4 Raadsronde 4: Begroting SRE 2013
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0195
RV GM2012.0195 Begroting 2013 SRE - totaal
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0195 Begroting 2013 SRE - totaal
Raadsronde 5: Nota "Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen-Uitgangspunten Duurzame armoede bestrijding"
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0145 (Voortgezette behandeling
RV GM2012.0145 nota Zekerheid solidariteit en in vertrouwen
Bijlagen:
RR5 RV GM2012.0145 nota Zekerheid solidariteit en in vertrouwen
5 Pauze
21:25 - 21:45 uur

6 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 16 april 2012
besluitenlijsten raadsrondes 16 april 2012
Bijlagen:
PL d BL RR1 toeristenbelasting is doelbelasting totaal
PL d BL RR2 BP Brede School en scholenstrook Coevering totaal
PL d BL RR3 Nota Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen-uitgangspunten duurzame armoedebestrijding totaal
PL d Vragenhalfuur burger-raad totaal
6.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 16 april 2012
Concept verslag raadsvergadering 16 april 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 april 2012 totaal
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 23 april 2012
Concept verslag raadsvergadering 23 april 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2012 totaal
6.7 Raadsvoorstel (hamerstuk)
PL g RV GM2012.0188 Onttrekken aan openbaarheid Oude Kerkpad Geldrop - Totaal
Bijlagen:
PL g RV GM2012.0188 Onttrekken aan openbaarheid Oude Kerkpad Geldrop - Totaal
6.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 7 mei 2012
Bijlagen:
120507 RB GM2012.0114 Beleidsrapportage 2011
120507 Motie Beleidsrapportage 2011
120507 RB GM2012.172 A Samenwerking St. Anna Zorggroep en Gemeente Geldrop-Mierlo
Amendement samenwerking st anna zorggroep
120507 RB GM2012.0149 Bestemmingsplan Brede school en Scholenstrook Coevering
120507 RB GM2012.0188 Ontrekken openbaarheid Oude Kerkpad

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous