Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 7 juli 2014

Datum: 07-07-2014 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 7 juli 2014

Datum: 07-07-2014
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Ontwikkelingen Recreatie en Toerisme
18:30 - 18:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Presentatie Raadsinformatiebrief (GM2014.0201)
RI GM2014.0309 VVV servicepunten
Bijlagen:
RI GM2014.0309 VVV servicepunten
2 Raadsronde 2 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen
19:00 - 19:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel (GM2014.0331) Voorstel wordt met een presentatie toegelicht.
RV GM2014.0331 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen
Bijlagen:
RV GM2014.0331 Definitieve keuze ontsluitingsmogelijkheid Luchen
RV GM2014.0331 Bijlage 1 ontsluitingsvarianten Luchen, verkeerskundige analyse, d.d. 6 juni 2014
Bijlagen:
RV GM2014.0331 Bijlage 1 ontsluitingsvarianten Luchen, verkeerskundige analyse, d.d. 6 juni 2014
3 Raadsronde 3: Financiele update 2014-2018
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel (GM2014.0271)
RV GM2014.0271 Financiële update 2014-2018 totaal
Bijlagen:
RV GM2014.0271 Financiële update 2014-2018 totaal
2 Raadsronde 4: Jaarcijfers Werkplein
20:00 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Bespreking Raadsinformatiebrief (GM2014.0260) Het rapport wordt met een presentatie toegelicht
RI GM2014.0260 Jaarverslag Werk en inkomen Geldrop-Mierlo 2013 totaal
Bijlagen:
RI GM2014.0260 Jaarverslag Werk en inkomen Geldrop-Mierlo 2013 totaal
5 Raadsronde 5: Uitwerken optie 4 "Voortzetten huidige exploitatie en beheer" in het kader van verzelfstandiging SCC Hofdael
20:00 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel (GM2014.314) Voorstel wordt met presentatie kort toegelicht
RV GM2014.0314 Uitwerken optie 4 voortzetten huidige exploitatie Hofdael juni 2014
Bijlagen:
RV GM2014.0314 Uitwerken optie 4 voortzetten huidige exploitatie Hofdael juni 2014
6 Plenaire vergadering
21:00 uur
Rabozaal
6.1 Rapport Speeltuin De Viking
21:00 - 22:00 uur

Voorstel: Raadsinformatiebrief (GM2014.0290) Voortgezette behandeling.
RI GM2014.0290 Memorandum vervolgonderzoek Stichting Speeltuin De Viking totaal
Bijlagen:
RI GM2014.0290 Memorandum vervolgonderzoek Stichting Speeltuin De Viking totaal
Pauze
22:00 - 22:15 uur

6.2 Opening en mededelignen
6.3 Vragenhalfuur college
6.4 Vaststellen agenda
6.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 16 juni 2014
Concept besluitenlijsten raadsrondes 16 juni 2014
Bijlagen:
BL RR2 Herinrichting centrum Mierlo
Vragenhalfuur burger-raad totaal
BL RR1 Rapport Speeltuin De Viking
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 16 juni 2014
concept verslag van raadsvergadering 16 juni 2014
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2014 (totaal)
6.7 Aanbieden en presentatie door de Rekenkamercommissie van het rapport 'Ambitie versus verwachtingen"
6.8 Hamerstukken
RV GM2014.0325 Vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in de Wet Markt en Overheid
Bijlagen:
RV GM2014.0325 Vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in de Wet Markt en Overheid
070714 RB GM2014.0325 Vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in de Wet markt en Overheid
Bijlagen:
070714 RB GM2014.0325 Vaststelling economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in de Wet markt en Overheid
6.9 Vaststellen raadsbesluiten
Concept raadsbesluiten 7 juli 2014
Bijlagen:
070714 RB GM2014.0201(geamendeerd) Vaststellen plan tot definitieve inrichting van het openbaar gebied in het centrum van Mierlo
070714 RB GM2014.0233(geamendeerd) Jaarstukken 2013

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous