Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 7 februari 2011

Datum: 07-02-2011 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 7 februari 2011

Datum: 07-02-2011
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad 19.30 - 19.55 uur  vergaderruime 2.27

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Voorbereidingsbesluit diverse gebieden
19:30 - 19:55 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorsel GM2011.0010
Voorbereidingsbesluit diverse gebieden (raadsvoorstel GM2011.0010)
Bijlagen:
Agenda 7 februari 2011
2 Raadsronde 2: Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
20:00 - 20:55 uur

Vergaderruimte 2.27


Voorstel: Raadsvoorstel GM2010.0963
Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs (raadsvoorstel GM2010.0963)
Bijlagen:
RV GM2010.0963 Onderzoek doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs
RV GM2010.0963 bijlage 1 Rapport onderzoek doordecentralisatie Geldrop-Mierlo totaal
3 Raadsronde 3: Voorstel over toe te passen wijze van gladheidsbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo
20:00 - 20:55 uur

Rabozaal


Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0005
Voorstel over toe te passen wijze van gladheidbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo (raadsvoorstel GM2011.0005)
Bijlagen:
RV GM2011.0005 voorstel over de toe te passen wijze van gladheidbestrijding in de gemeente Geldrop-Mierlo
RV GM2011.0005 bijlage 1 verzoek PvdAGL 13 december 2010
RV GM2011.0005 bijlage 3 omschrijving van de vastgestelde strooiroutes
RV GM2011.0005 bijlage 4 overzicht diverse voorzieningen Geldrop-Mierlo
RV GM2011.0005 bijlage 5 voorlopig financieel overzicht gladheidbestrijding 2010
4 Pauze
22:55 - 21:15 uur

5 Plenaire vergadering
Rabozaal
6 Opening en mededelingen
6.1 Vragenhalfuur college
6.2 Vaststellen agenda
6.3 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 17 januari 2011
besluitenlijsten raadsrondes 17 januari 2011.
Bijlagen:
BL RR2 Resulltaten behoeftepeiling instellen cultuurcommissie en vervolgtraject
BL RR3 Informatie Voor- en vroegschoolse educatie
BL RR4 Beoep instellen tegen aanwijzingsbesluit
6.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 17 januari 2011
Besluitenlijst raadsvergadering 17 januari 2011
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 17 januari 2011
6.5 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 7 februari 2011
Bijlagen:
110207 RB GM2011.0000 Kerntakendiscussie
110207 RB GM2010.0953 MvT Werkwijze raad
110207 RB GM2010.0953A Notitie Raadsplein v2.4
110207 RB GM2010.0953A Reglement van Orde
110207 RB GM2010.0953A RvO Raad versie 2 1 7 februari 2011 _def_
110207 RB GM2010.0953A Werkwijze raad
110207 RB GM2010.0953B Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitters raadsrondes
110207 RB GM2010.0953C Benoeming leden agendacommissie
110207 RB GM2010.0938 Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie en vervolgtraject
110207 RB GM2010.0938 MvT Resultaten behoeftepeiling naar het instellen van een cultuurcommissie totaal

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous