Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 6 juli 2015

Datum: 06-07-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 6 juli 2015

Datum: 06-07-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Vervolg woningbouw Hekelstraat
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0273, het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2015.0273 Vervolg woningbouw Hekelstraat totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0273 Vervolg woningbouw Hekelstraat totaal
2 Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
2.1 Prioriteiten handhaving
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0159, het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0159 prioriteiten handhaving totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0159 prioriteiten handhaving totaal
2.2 Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0237. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

RV GM2015.0237 Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018.
Bijlagen:
RV GM2015.0237 Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
3 Raadsronde 3: Wijkanalyse en Sociale Index
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren

4 Raadsronde 4: Ondernemersplatform
21:00 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren

5 Pauze
21:25 - 21:45 uur

6 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten van raadsrondes 15 juni 2015
verslagen raadsrondes 15 juni 2015
Bijlagen:
BL RR1 Eerste Tussentijdse Rapportage 2015
BL RR2 MRE programmabegroting 2016
6.5 Vaststellen verslag van raadsvergadering 15 juni 2015
Verslag raadsvergadering 15 juni 2015 (totaal)
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 15 juni 2015 (totaal)
6.6 Hamerstukken
Beschikbaar stellen budget bewegwijzering (GM2015.0281)
Bijlagen:
RV GM2015.0281 Budget bewegwijzering Recreatie en Toerisme
06072015 RB GM2015.0281 Budget beschikbaar stellen voor bewegwijzering R&T
Bijlagen:
06072015 RB GM2015.0281 Budget beschikbaar stellen voor bewegwijzering R&T
Benoeming accountant boekjaar 2015 (GM2015.0312)
Bijlagen:
RV GM2015.0312 Benoeming accountant boekjaar 2015
06072015 RB GM2015.0312 Benoeming accountant boekjaar 2015
Bijlagen:
06072015 RB GM2015.0312 Benoeming accountant boekjaar 2015
6.7 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 6 juli 2015
Bijlagen:
06072015 RB GM2015.0258A Eerste tussenrapportage 2015
06072015 RB GM2015.0242A Jaarrekening 2014
06072015 RB GM2015.0243 Kadernota 2015-2019
06072015 RB GM2015.0284 Tegenprestatie naar vermogen
6.8 Moties vreemd aan de orde
Motie leerlingenvervoer GLD66VVD
Bijlagen:
Motie leerlingenvervoer GLD66VVD
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Vergaderdatum Vergadering
26-05-2020 Commissie Samenleving 26 mei 2020
25-05-2020 Commissie Ruimte 25 mei 2020
24-03-2020 Commissie Algemene Zaken (19:30 - 23:00)
23-03-2020 Thema-avond 23 maart 2020
17-03-2020 Commissie Samenleving 17 maart 2020
16-03-2020 Commissie Ruimte 16 maart 2020
02-03-2020 Raadsvergadering 2 maart 2020
17-02-2020 Thema-avond 17 februari 2020
10-02-2020 Commissie Ruimte 10 februari 2020
27-01-2020 Raadsvergadering 27 januari 2020
07-01-2020 Commissie Samenleving 7 januari 2020
06-01-2020 Commissie Ruimte 6 januari 2020
16-12-2019 Raadsvergaderng 16 december 2019 (19:00 - 23:00)
03-12-2019 Commissie Algemene Zaken 3 december 2019
02-12-2019 Commissie Ruimte 2 december 2019
26-11-2019 Commissie Samenleving 26 november 2019
28-10-2019 Raadsvergadering 28 oktober 2019
21-10-2019 Raadsvergadering 21 oktober 2019
07-10-2019 Raadsvergadering 7 oktober 2019
10-10-2019 Gezamenlijke vergadering Commissie Jeugd en Duurzaamheid en Commissie Samenleving 10 oktober 2019
15-10-2019 Commissie Algemene Zaken 15 oktober
14-10-2019 Commissie Ruimte 14 oktober 2019
08-10-2019 Commissie Samenleving 8 oktober 2019
10-09-2019 commissie Algemene Zaken 10 september 2019
03-09-2019 commissie Samenleving 3 september 2019
01-07-2019 raadsvergadering 1 juli 2019
24-06-2019 Commissie Jeugd en Duurzaamheid
18-06-2019 Commissie Algemene Zaken 18 juni 2019
17-06-2019 raadsvergadering 17 juni 2019
11-06-2019 Raadsvergadering 11 juni 2019

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous