Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 6 juli 2015

Datum: 06-07-2015 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 6 juli 2015

Datum: 06-07-2015
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00-19.25 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Vervolg woningbouw Hekelstraat
19:30 - 20:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0273, het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

RV GM2015.0273 Vervolg woningbouw Hekelstraat totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0273 Vervolg woningbouw Hekelstraat totaal
2 Raadsronde 2:
19:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
2.1 Prioriteiten handhaving
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0159, het voorstel wordt met een presentatie toegelicht. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht.

RV GM2015.0159 prioriteiten handhaving totaal
Bijlagen:
RV GM2015.0159 prioriteiten handhaving totaal
2.2 Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018
Voorstel:

Raadsvoorstel GM2015.0237. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht

RV GM2015.0237 Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018.
Bijlagen:
RV GM2015.0237 Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018
3 Raadsronde 3: Wijkanalyse en Sociale Index
20:30 - 21:25 uur

Rabozaal


Voorstel:

Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren

4 Raadsronde 4: Ondernemersplatform
21:00 - 21:25 uur

Vergaderruimte 0.43


Voorstel:

Presentatie, inwoners kunnen komen luisteren

5 Pauze
21:25 - 21:45 uur

6 Plenaire vergadering
21:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten van raadsrondes 15 juni 2015
verslagen raadsrondes 15 juni 2015
Bijlagen:
BL RR1 Eerste Tussentijdse Rapportage 2015
BL RR2 MRE programmabegroting 2016
6.5 Vaststellen verslag van raadsvergadering 15 juni 2015
Verslag raadsvergadering 15 juni 2015 (totaal)
Bijlagen:
Verslag raadsvergadering 15 juni 2015 (totaal)
6.6 Hamerstukken
Beschikbaar stellen budget bewegwijzering (GM2015.0281)
Bijlagen:
RV GM2015.0281 Budget bewegwijzering Recreatie en Toerisme
06072015 RB GM2015.0281 Budget beschikbaar stellen voor bewegwijzering R&T
Bijlagen:
06072015 RB GM2015.0281 Budget beschikbaar stellen voor bewegwijzering R&T
Benoeming accountant boekjaar 2015 (GM2015.0312)
Bijlagen:
RV GM2015.0312 Benoeming accountant boekjaar 2015
06072015 RB GM2015.0312 Benoeming accountant boekjaar 2015
Bijlagen:
06072015 RB GM2015.0312 Benoeming accountant boekjaar 2015
6.7 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 6 juli 2015
Bijlagen:
06072015 RB GM2015.0258A Eerste tussenrapportage 2015
06072015 RB GM2015.0242A Jaarrekening 2014
06072015 RB GM2015.0243 Kadernota 2015-2019
06072015 RB GM2015.0284 Tegenprestatie naar vermogen
6.8 Moties vreemd aan de orde
Motie leerlingenvervoer GLD66VVD
Bijlagen:
Motie leerlingenvervoer GLD66VVD
*    Onder voorbehoud van wijzigingen

** Wannneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt gevallen.

Spreekrecht tijdens het raadsplein

Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich uiterlijk op de maandag van het Raadsplein vóór 12.00 uur bij de griffie aanmelden, telefonisch op 14 040 of per e-mail griffie@geldrop-mierlo.nl

U krijgt circa vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een korte uiteenzetting en een krachtige conclusie. U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de griffie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor het Raadsplein bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de raadsronde

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous