Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 6 februari 2012

Datum: 06-02-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 6 februari 2012

Datum: 06-02-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur burger-raad, 19.00-19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Centrumplan Geldrop
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0025. Voorstel wordt met een presentatie toegelicht.
RV GM2012.0025 Herijking Masterplan centrum Geldrop
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0025 Herijking Masterplan centrum Geldrop
RV GM2012.0025 Herijking Masterplan centrum Geldrop beeldkwaliteitsplan
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0025 Herijking Masterplan centrum Geldrop beeldkwaliteitsplan
2 Raadsronde 2: Programma van Eisen en Ruimtelijk Model Uitwerking Planvisie Landgoed Gulbergen
19:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2011.0815
RV GM2011.0815 PvE en Ruimtelijk Model Uitwerking Planvisie Landgoed Gulbergen
Bijlagen:
RR2 RV GM2011.0815 PvE en Ruimtelijk Model Uitwerking Planvisie Landgoed Gulbergen
3 Raadsronde 3: Gedragscode bestuurlijke integriteit
21:00 - 21:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0014
RV GM2012.0014 Gedragscode bestuurlijke integriteit
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0014 Gedragscode bestuurlijke integriteit
4 Raadsronde 4: Raad wordt uitspraak gevraagd tegen mogelijke opslag van kernafval in de regio
21:00 - 21:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Motie
Motie kernafval
5 Pauze
21:25 - 21:45 uur

6 Plenaire vergadering
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.3 Vragenhalfuur college
6.4 Vaststellen agenda
6.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 16 januari 2012
Concept besluitenlijsten 16 januari 2012
Bijlagen:
BL RR1 Huisvesting Strabrechtcollege totaal
BL RR2 bijlage transitie jeugd en AWBZ
BL RR2 Transitie jeugd en AWBZ
BL RR3 Overlast verwilderde zwerfkatten
BL RR4 Voortgangsrapportage CJC
Motie kernafval
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 16 januari 2012
Concept verslag raadsvergadering 16 januari 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 16 januari 2012 totaal
6.7 Bestuurlijke rollen in het samenwerkingsproces met de St. Anna Zorggroep
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.009
RV GM2012.0009 Bestuurlijke rollen in het samenwerkingproces met de St Anna Zorggroep
Bijlagen:
Punt f RV GM2012.0009 Bestuurlijke rollen in het samenwerkingproces met de St Anna Zorggroep
6.8 Hamerstukken
RV GM2011.0828 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalem
Bijlagen:
punt g RV GM2011.0828 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalem
6.9 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten raadsvergadering 6 februari 2012
Bijlagen:
120206 RB GM2011.0743 Amendement Overlast zwerfkatten
120206 RB GM2011.0743A Overlast verwilderde zwerfkatten
120206 RB GM2011.0761 Verordening tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand Geldrop-Mierlo 2012
120206 RB GM2011.0778 Huisvesting Strabrechtcollege
120206 RB GM2011.0828 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous