Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 5 november 2012

Datum: 05-11-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 5 november 2012

Datum: 05-11-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad 19.00 - 19.25 uur, Rabozaal

Projecten in het kader van project "Jong leiderschap onder buurtjeugd"

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Aangekondigde motie PvdA/GL inzake wijziging bestemmingsplan Geldrop Noord
19:00 - 19:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: bespreking
RI GM2012.0499 Nuenseweg 163 Geldrop
Bijlagen:
RR1 RI GM2012.0499 Nuenseweg 163 Geldrop
Motie wijziging BP Geldrop Noord
Bijlagen:
Motie wijziging BP Geldrop Noord
2 Raadsronde 2: Nota "Voor elkaar"
19:30 - 20:55 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0460 toelichting met presentatie
GM2012.0460 Raadsvoorstel Voor Elkaar (TOTAAL)
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0460 Raadsvoorstel Voor Elkaar (TOTAAL)
3 Raadsronde 3: Handhavingsbeleidsplan 2012 "Samen handhaven werkt!"
19:30 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0509 toelichting met presentatie
RV GM2012.0509 Handhavingsbeleidsplan 2012 (TOTAAL)
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0509 Handhavingsbeleidsplan 2012 (TOTAAL)
4 Raadsronde 4: Ondernemersfonds Mierlo Centrum en linten
20:30 - 20:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2012.0525
RV GM2012.0525 Ondernemerfonds Mierlo centrum en linten (TOTAAL)
Bijlagen:
RR4 RV GM2012.0525 Ondernemerfonds Mierlo centrum en linten (TOTAAL)
5 Pauze
20:55 - 21:15 uur

6 Plenaire vergadering
21:15 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuur college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 1 oktober 2012
concept besluitenlijsten raadsrondes 1 oktober 2012
Bijlagen:
BL RR1 afstoten gemeentelijk vastgoed totaal
BL RR2 GRP 2013-2017 totaal
BL RR3 bespreking ri verzelfstandiging Hofdael totaal
BL RR4 ondernemersfonds Geldrop centrum totaal
BL RR5 Nota Kaders begeleiding AWBZ in de WMO
6.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 1 oktober 2012
Concept verslag raadsvergadering 1 oktober 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 1 oktober 2012 totaal
6.6 Rapport "Alles naar mens: De Haalbaarheid". Samenwerking St. Anna Zorggroep
Rapport "Alles naar mens: De Haalbaarheid". Samenwerking St. Anna Zorggroep
Bijlagen:
Aanbiedingsbrief rapport Alles naar mens De haalbaarheid
Alles naar mens Bijlage 1 Versterken zelfredzaamheid
Alles naar mens Bijlage 2 Samenhang en Gemak voor de burger
Alles naar mens Bijlage 3 Beweegprogramma
Alles naar mens Bijlage 4 Gezonde Bedrijvigheid
Alles naar mens Bijlage 5 Haalbaarheidsstudie ziekenhuisterrein
Rapportage Alles naar Mens
6.7 Hamerstukken
RV GM2012.0519 en GM2012.0534 uitsluitend recht schoonmaak glasbewassing én groenonderhoud (TOTAAL)
Bijlagen:
RV GM2012.0519 en GM2012.0534 uitsluitend recht schoonmaak glasbewassing én groenonderhoud (TOTAAL)
RB GM2012.0519 Verordening gunning groenonderhoudswerkzaamheden middels uitsluitend rect
6.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 5 november 2012
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0425 Nota Kaders begeleiding AWBZ in de WMO
121105 RB GM2012.0453 Project Afstoten vastgoed
121105 RB GM2012.0457A Financiele voortgangsrapportage 2012
121105 RB GM2012.0461 Ondernemersfonds Geldrop centrum
121105 RB GM2012.0474A Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017
121105 RB GM2012.0496 Samenwerking in Dommelvalei
6.9 Besluitvorming Meerjaren Programma Begroting 2013-2016
Overzicht amendementen en moties MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 Overzicht amendementen en moties MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0479A Verordening toeristenbelasting 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479A Verordening toeristenbelasting 2013
121105 RB GM2012.0479B Verordening lijkbezorgingrechten 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479B Verordening lijkbezorgingrechten 2013
121105 RB GM2012.0479C Marktgeld verordening 2012
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479C Marktgeld verordening 2012
121105 RB GM2012.0479D Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479D Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013
121105 RB GM2012.0479E Verordening Parkeerbelastingen 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479E Verordening Parkeerbelastingen 2013
121105 RB GM2012.0479F Verordening reinigingsheffingen 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479F Verordening reinigingsheffingen 2013
121105 RB GM2012.0479G Verordening rioolheffing 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479G Verordening rioolheffing 2013
121105 RB GM2012.0479H Legesverordening 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479H Legesverordening 2013
121105 RB GM2012.0479I Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479I Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013
121105 RB GM2012.0479J Verordening hondenbelasting 2013
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0479J Verordening hondenbelasting 2013
121105 RB GM2012.0564 Amendement 1 WWB MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 1 WWB MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 2 ouderenzorg MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 2 ouderenzorg MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 3 school maatschappelijk werk MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 3 school maatschappelijk werk MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 4 welzijnsactiviteiten minima MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 4 welzijnsactiviteiten minima MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 5 schrappen pluspakket bieb MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 5 schrappen pluspakket bieb MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 6 subsidies prof organisaties wel indexeren MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 6 subsidies prof organisaties wel indexeren MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 7 post intensivering in sociaal gezicht Geldrop- Mierio MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 7 post intensivering in sociaal gezicht Geldrop- Mierio MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 8 geen indexering toeristenbelasting MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 8 geen indexering toeristenbelasting MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 9 OZB en onderhoud wegen MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 9 OZB en onderhoud wegen MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 10 indexatie OZB MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 10 indexatie OZB MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 11 derdewereldlanden MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 11 derdewereldlanden MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement 12 Le Mariage MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement 12 Le Mariage MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 Amendement I-8 MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 Amendement I-8 MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 motie 1 egalisatie reserve WMO MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 motie 1 egalisatie reserve WMO MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564 motie 2 MPB 2013-2016
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564 motie 2 MPB 2013-2016
121105 RB GM2012.0564A Meerjaren Programma Begroting
Bijlagen:
121105 RB GM2012.0564A Meerjaren Programma Begroting

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous