Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 5 maart 2012

Datum: 05-03-2012 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 5 maart 2012

Datum: 05-03-2012
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.25 uur, Rabozaal

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Evaluatie hondenbeleid
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0051
RR1 RV GM2012.0051 Evaluatie hondenbeleid
Bijlagen:
RR1 RV GM2012.0051 Evaluatie hondenbeleid
2 Raadsronde 2: Concept Regionale woonvisie
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM20120064
RR2 RV GM2012.0064 Concept Regionale Woonvisie
Bijlagen:
RR2 RV GM2012.0064 Concept Regionale Woonvisie
3 Raadsronde 3: Beslissing op klacht van de heer H.J.C. Vebeek
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: Raadsvoorstel GM2012.0037
RR3 RV GM2012.0037 Beslissing op de klacht van de heer Verbeek
Bijlagen:
RR3 RV GM2012.0037 Beslissing op de klacht van de heer Verbeek
4 Pauze
20:25 - 20:45 uur

5 Plenaire vergadering
Rabozaal
5.1 Opening en mededelingen
5.2 Vragenhalfuur college
5.3 Vaststellen agenda
5.4 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 6 februari 2012
besluitenlijsten raadsrondes 6 februari 2012
Bijlagen:
BL RR1 Centrumplan Geldrop
BL RR2 Gulbergen programma van eisen totaal
BL RR3 Gedragscode Bestuurlijke Integriteit
BL RR4 Motie kernafval
5.5 Vaststellen verslag raadsvergadering 6 februari 2012
Besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2012
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 6 februari 2012
5.6 Informatie over de samenwerking met Son en Breugel en Nuenen c.a.
5.7 Raadsvoorstelloen (hamerstukken)
RV GM2012.0040 voorbereidingsbesluit Diverse gebieden 2012A
Bijlagen:
RV GM2012.0040 voorbereidingsbesluit Diverse gebieden 2012A
RV GM2012.0040 Bijlage voorbereidingsbesluit Diverse gebieden 2012
Bijlagen:
RV GM2012.0040 Bijlage voorbereidingsbesluit Diverse gebieden 2012
RV GM2012.0084 Accountantscontrole 2011 (totaal)
Bijlagen:
RV GM2012.0084 Accountantscontrole 2011 (totaal)
RV GM2012.0085 Accountantsverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (totaal)
Bijlagen:
RV GM2012.0085 Accountantsverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (totaal)
5.8 Vaststellen raadsbesluiten
Raadsbesluiten 5 maart 2012
Bijlagen:
120305 RB GM2011.0815 PvE en Ruimtelijk Model Uitwerking Planvisie Landboed Gulbergen
120305 RB GM2012.0009 Bestuurlijke rollen in het samenwerkingsproces met de St. Anna zorggroep
120305 RB GM2012.0014 Amendement Gedragscode bestuurlijke integriteit voor bestuurders
120305 RB GM2012.0014 Gedragscode bestuurlijke integriteit voor bestuurders
120305 RB GM2012.0025 Centrumplan Geldrop
120305 RB GM2012.0040 Voorbereidingsbesluit Diverse Gebieden 2012
120305 RB GM2012.0084 Accountantscontrole 2011
120305 RB GM2012.0085 Accountantsverordening en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous