Gemeente Geldrop-Mierlo
Postbus 10101
5660GA
T: 14 040 of (040) 289 38 93
E: gemeente@geldrop-mierlo.nl

Raadsplein 4 november 2013

Datum: 04-11-2013 Tijd: 19:00 - 23:00 Locatie: SCC Hofdael Openbaarheid:...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsplein 4 november 2013

Datum: 04-11-2013
Tijd: 19:00 - 23:00
Locatie: SCC Hofdael
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter:
Griffier:

Agenda

Vragenhalfuur Burger-Raad. 19.00 - 19.30 uur, vergaderruimte 0.43

Soms wilt u een vraag stellen over bestaand beleid of de uitvoering daarvan, terwijl dit onderwerp niet op de agenda staat, dan kunt u gebruik maken van het vragenhalfuur. Ook als u een nieuw idee of initiatief heeft kan dit tijdens het vragenhalfuur aan raadsleden worden voorgelegd.

U kunt uw vraag, idee of initiatief schriftelijk (of per e-mail: griffie@geldrop-mierlo.nl) indienen vóór 12.00 uur op de vrijdag voor het Raadsplein.


PuntTitel
1 Raadsronde 1: Verordening Winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013
19:00 - 19:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0581
winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0581 winkeltijden Geldrop-Mierlo 2013 totaal
2 Raadsronde 2: Maatregelen in het kader duurzaamheid Brede School Luchen
19:30 - 19:55 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0556
Maatregelen in kader van duurzaamheid Brede School Luchen
Bijlagen:
RV GM2013.0556 Maatregelen in kader van duurzaamheid Brede School Luchen totaal
3 Raadsronde 3: Drank- en Horecawet
20:00 - 20:25 uur
Vergaderruimte 0.43
Voorstel: presentatie
4 Raadsronde 4: Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael
19:30 - 20:25 uur
Rabozaal
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0349 Voortgezette behandeling van 26 augustus en 30 september
Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
Bijlagen:
RV GM2013.0349 Keuze businesscases verzelfstandiging SCC Hofdael totaal
5 Pauze
20:25 - 20:45 uur

6 Plenaire vergadering
20:45 uur
Rabozaal
6.1 Opening en mededelingen
6.2 Vragenhalfuurtje aan college
6.3 Vaststellen agenda
6.4 Vaststellen verslag raadsvergadering 23 september 2013
Concept verslag raadsvergadering 23 september 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 23 september totaal
6.5 Vaststellen besluitenlijsten raadsrondes 30 september 2013
concept-besluitenlijsten raadsrondes 30 september 2013
Bijlagen:
BL RR1 Herorientatie Samen Werkt totaal
BL RR2 Presentatie Centrumplan Mierlo
BL RR3 Keuze businesscases verzelfstandiging SCC HOfdael
BL RR4 Welstandsbeleid
BL RR5 Centumplan Geldrop
6.6 Vaststellen verslag raadsvergadering 30 september 2013
Concept verslag raadsvergadering 30 september 2013
Bijlagen:
Besluitenlijst raadsvergadering 30 september 2013
7.7 Centrumplan Geldrop met de ontwikkelingsvisie en het uitvoeringsprogramma
Voorstel: raadsvoorstel GM2013.0447
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop
Bijlagen:
RV GM2013.0447 Centrum Geldrop
bijlage 3 reactie op de adviezen6 augustus 2013
Bijlagen:
bijlage 3 reactie op de adviezen6 augustus 2013
bijlage 4 notitie parkeren 6 augustus 2013
Bijlagen:
bijlage 4 notitie parkeren 6 augustus 2013
bijlage 5 globale tijdplanning en budgettering centrum geldrop versie 2 september 2013
Bijlagen:
bijlage 5 globale tijdplanning en budgettering centrum geldrop versie 2 september 2013
bijlaqe 6.a. modelberekeningen centr geldrop 23-04-2013 definitief
Bijlagen:
bijlaqe 6.a. modelberekeningen centr geldrop 23-04-2013 definitief
bijlage 6.b. capaciteitsberek rotonde centr geldr 9-11-2012 definitief
Bijlagen:
bijlage 6.b. capaciteitsberek rotonde centr geldr 9-11-2012 definitief
bijlage 6.c. RV GM2012 0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012
Bijlagen:
bijlage 6.c. RV GM2012 0574 Sonderende notitie quickscans parkeren 30 oktober 2012
bijlage 6.d. Parkeerduurmeting Geldrop
Bijlagen:
bijlage 6.d. Parkeerduurmeting Geldrop
Herinrichting Centrum Geldrop overzichtskaart(2)
Bijlagen:
Herinrichting Centrum Geldrop overzichtskaart(2)
Presentatie Centrumplan Geldrop
Bijlagen:
Presentatie Centrumplan Geldrop
6.8 Financiele Voortgangsrapportage 2013
RV GM2013.0458 Financiële Voortgangsrapportage 2013
Bijlagen:
RV GM2013.0458 Financiële Voortgangsrapportage 2013 totaal
6.9 Vaststellen Raadsbesluiten
Concept raadsbesluiten 4 november 2013
Bijlagen:
RB GM2013.0437 Huisvesting TMSG
RB GM2013.0441 Heroriëntatie methodiek Samen Werkt
RB GM2013.0528 Actualisatie en deregulering welstandsbeleid
RB GM2013.0532 MPB 2014-2017
RB GM2013.0532A Toeristenbelasting 2014
RB GM2013.0532B Verordening Lijkbezorgingrechten 2014
RB GM2013.0532C Marktgeld Verordening 2014
RB GM2013.0532D Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014
RB GM2013.0532E Verordening Parkeerbelastingen 2014
RB GM2013.0532F Verordening Reinigingsheffingen 2014
RB GM2013.0532G Verordening rioolheffing 2014
RB GM2013.0532H Legesverordening 2014
RB GM2013.0532I Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014
RB GM2013.0532J Verordening hondenbelasting 2014
RB GM2013.0532L Verordening reclamebelasting Mierlo-centrum 2014
RB GM2013.0532K Verordening reclamebelasting Geldrop-centrum 2014
GM2013 0437 MvT Huisvesting TMSG (A)
Bijlagen:
GM2013 0437 MvT Huisvesting TMSG (A)

Verslag

Het verslag van deze vergadering vindt u bij de volgende vergadering van deze kamer.

Bereikbaarheid en contact

telephone 100x100 040 289 38 93
email 100x100 gemeente@geldrop-mierlo.nl

location 100x100 Locatie Raadsvergaderingen
't Plein, De Meent 2, Geldrop

letter 100x100 Postadres gemeenteraad
Postbus 10101  5660 GA Geldrop

openingstijden 100x100 Openingstijden gemeentehuis

RSS voor Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Momenteel geen informatie beschikbaar.

Archief

brondocumenttitel
Raadskamer

Raadskamer jaar:

lijstingekomenstukkenraad-raad Anonymous lijstterinzageliggendestukken-raad Anonymous
raadsvergadering-raad Anonymous vergadering-raad Anonymous